Zmiana prawa W Krajowym Rejestrze Karnym będą odnotowywani Polacy skazani w innych krajach.

Sejm uchwalił ustawę nowelizującą ustawę z 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz.U. nr 50, poz. 580 z późn. zm.). Polskie przepisy zostały w ten sposób dostosowane do decyzji Rady 2005/876/WSiSW z 2005 roku w sprawie wymiany informacji pochodzących z rejestru karnego.

Obywatele polscy skazani przez sądy państw obcych będą rejestrowani w Krajowym Rejestrze Karnym na podstawie informacji o skazaniu przysyłanych z tych krajów do Polski. Dokumenty te powinny być tłumaczone na język polski przez tłumaczy przysięgłych. Natomiast Polska będzie musiała udzielać informacji o skazaniu obywateli państw Unii Europejskiej organom centralnym krajów, z których pochodzą.

Informacja w karcie rejestracyjnej skazanego będzie dotyczyła orzeczonej kary, środków karnych, zabezpieczeń wychowawczych, poprawczych, leczniczych, okresu próby, dozoru kuratora i nałożonych obowiązków. Będzie podawała również podstawę prawną ich orzeczenia.

Biuro Informacyjne Krajowego Rejestru Karnego będzie występowało do organów centralnych w państwach członkowskich UE o informacje z rejestru na temat skazanych tam Polaków. Natomiast każdy obywatel państwa członkowskiego UE będzie mógł złożyć zapytanie na specjalnym formularzu do rejestru w Polsce o informacje na jego temat tam zawarte albo w rejestrze karnym innego państwa UE.

Ustawa trafi teraz do Senatu.

100 tys. zł koszt rozbudowy systemu informatycznego KRK

1,5 mln zł roczne wynagrodzenia dla tłumaczy przysięgłych

MAŁGORZATA PIASECKA-SOBKIEWICZ

malgorzata.piasecka@infor.pl