Przedstawiciele samorządu radcowskiego, którzy chcą zliberalizować zasady etyki wykonywania ich zawodu uważają, że nie należy obawiać się, że agresywna reklama kancelarii pojawi się w Polsce. Twierdzą oni, że nie będzie tak jak w USA, gdzie pojawił się billboard z reklamą, na której kancelaria, przedstawiając nagą kobietę i mężczyznę, zachęcała do przeprowadzenia rozwodu prezentując swoją ofertę.

Radcowie wskazują na konieczność umożliwienia kancelariom prawnym prowadzenia w znacznie szerszym zakresie marketingu i sprzedaży usług prawniczych. Przekonują, że zliberalizowany kodeks etyki nie zagraża interesom klientów kancelarii.

- Istnieje wiele przepisów, które zapewniają ochronę, jak chociażby ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji czy też mająca wejść w życie pod koniec czerwca ustawa o nieuczciwych praktykach handlowych - mówi Sławomir Ciupa, wspólnik w Kancelarii Prawniczej S.W. Ciupa, J. Sobol i Wspólnicy.

Radcowie prawni tłumaczą, że marketing usług prawniczych to taki obszar komunikacji, w którym prawnik otwiera się na klienta i stara się go zrozumieć.

- Głównym przesłaniem marketingu wcale nie jest uzyskanie pojedynczego zlecenia, a raczej poinformowanie o osobie prawnika i specyfice jego działalności - przekonuje Sławomir Ciupa.

Jako jeden z powodów planowanych zmian w kodeksie korporacja radcowska podaje chaos na rynku obsługi prawnej, na którym funkcjonują adwokaci, radcowie prawni oraz doradcy prawni.

- Konsumenci gubią się i nie odróżniają radcy prawnego od doradcy - mówi Maciej Bobrowicz, wiceprezes Krajowej Rady Radców Prawnych.

Przedstawiciele kancelarii podkreślają też, że obowiązujące obecnie zasady etyki uniemożliwiają kancelariom działalność sponsorską.

- Kancelarie, które chcą prowadzić działalność sponsorską, traktowane są podejrzliwie - uważa Dorota Hołubiec, dyrektor marketingu Kancelarii Prawnej GLN.

- W trakcie trwających dyskusji na temat sponsoringu zaczyna zwyciężać pogląd, że powinien być on dozwolony. Zastanawiamy się jeszcze nad jego zakresem. Możliwe, że na początku dozwolony będzie sponsoring społeczny i kulturalny, zaś ograniczenia dotyczyć będą sponsoringu sportowego - wyjaśnia Maciej Bobrowicz.

KATARZYNA RYCHTER

katarzyna.rychter@infor.pl