Projekt przewiduje utworzenie trzeciej korporacji doradców prawnych, którzy reprezentowaliby również strony przed sądami, trybunałami, organami dochodzeniowo-śledczymi oraz organami administracji publicznej. Byliby to prawnicy posiadający licencję pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia. Ich uprawnienia zależałyby od stopnia przyznanej licencji. – Droga do zawodów prawniczych jest otwarta i dlatego nie widzę potrzeby tworzyć jeszcze jednej grupy zawodowej, w dodatku złożonej z ludzi, którzy nie będą mieli odpowiedniego przygotowania do wykonywania zawodu – mówi adwokat Roman Nowosielski z Kancelarii Nowosielski, Gotkowicz i Partnerzy. – Tym bardziej, że rynek usług prawniczych nie jest tak chłonny, aby wszyscy znaleźli na nim zatrudnienie, i może zacząć się na nim nieuczciwa konkurencja między prawnikami walczącymi o klienta – przestrzega Nowosielski. Jego zdaniem prawnicy są potrzebni we wszystkich dziedzinach gospodarki, ale nie wszyscy muszą zajmować się doradztwem prawnym. Natomiast projekt przewiduje, że licencja I stopnia będzie dawała prawo do udzielania porad prawnych i występowania na podstawie substytucji przed sądami i trybunałami. Ubiegać mogłyby się o nią osoby, które ukończyły wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskały tytuł magistra lub zagraniczne studia prawnicze uznane w Polsce. – Nie będą jednak tak przygotowani do zawodu jak aplikanci, których patron uczy i odpowiada nawet materialnie za ich działania – tłumaczy radca prawny Piotr Czachorowski z Kancelarii Radców Prawnych Czachorowscy. Jego zdaniem stworzenie trzeciej korporacji przyczyni się do obniżenia jakości świadczonych usług prawniczych. Wprawdzie aby otrzymać drugi i trzeci stopień licencji, należy zdać egzamin, ale ostatnio pojawiły się tendencje, aby ograniczać zakres wymagań na egzaminach stawianych zdającym prawnikom. Drugi stopień licencji uprawniałby do występowania przed sądami i trybunałami samodzielnie. Ubiegać mogliby się o nią doktorzy nauk prawnych, osoby, które zdały egzamin sędziowski i prokuratorski po 1991 r. bądź pracowały m.in. na stanowisku komornika, doradcy podatkowego, notariusza, asystenta sędziego. Natomiast trzeci stopień dawałby prawo do występowania w sprawach rodzinnych, opiekuńczych, nieletnich, przestępstw i przestępstw skarbowych.