Krajowa Rada Radców Prawnych podjęła uchwa-łę w sprawie projektów połączenia zawodów radcy prawnego i adwokata. Aby mogło dojść do połączenia, musi jednak powstać odpowiednia ustawa. – Należy wypracować nowoczesną ustawę o zawodzie zaufania publicznego obejmującego zawody radcy prawnego i adwokata – mówi Władysław Lewandowski, sekretarz Krajowej Rady Radców Prawnych. Samorząd radcowski obawia się, że wprowadzenie na rynek nowej grupy zawodowej utrudni klientom rozróżnienie doradcy, radcy prawnego i adwokata. Samorząd radcowski nie wyklucza, że obecni radcowie prawni będą musieli zdać egzamin uzupełniający zrównujący ich kwalifikacje w zakresie obrony w sprawach karnych. Konieczne są też przepisy przejściowe związane z ukształtowaniem się jednolitej struktury samorządu w terenie. Przeciwny połączeniu się z radcami prawnymi jest nadal samorząd adwokacki.