Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało rozporządzenie wykonawcze w sprawie zapewnienia możliwości korzystania z pomocy obrońcy, które ma urealnić prawo do obrony w postępowaniu przyspieszonym przed sądami 24-godzinnymi.
Zdaniem ministra sprawiedliwości ZBIGNIEWA ZIOBRO, wprowadzenie w sądach stałych dyżurów adwokackich zapobiegnie niepotrzebnemu przedłużaniu postępowania karnego
Obrońca z urzędu lub z wyboru
W postępowaniu przyspieszonym, które zostanie wprowadzone po znowelizowaniu kodeksu postępowania karnego, oskarżony musi mieć obrońcę z wyboru lub z urzędu. Aby mógł bez przeszkód skorzystać z pomocy adwokata, ministerstwo zaproponowało wprowadzenie przy sądach dyżurów adwokackich. Zdaniem resortu dyżury zapobiegną nieuzasadnionemu przedłużaniu postępowania przyspieszonego z powodu nieobecności obrońcy bądź niemożności wyznaczenia go. W projekcie rozporządzenia w sprawie zapewnienia oskarżonemu możliwości korzystania z pomocy obrońcy minister sprawiedliwości określił sposób ich zorganizowania. Adwokaci pełniliby dyżury w siedzibie sądu rejonowego w wyznaczonym czasie, aby zapewnić niezwłoczne rozpoznanie sprawy w postępowaniu przyspieszonym. Listę adwokatów, którzy pełniliby dyżury, ustali prezes sądu okręgowego. Przedtem miałby jednak obowiązek zasięgnąć opinii okręgowej rady adwokackiej.
SKUTKI DLA BUDŻETU Z symulacji Ministerstwa Sprawiedliwości wynika, że na 150 tys. spraw rozpoznawanych w postępowaniu przyspieszonym w co najmniej 100 tys. spraw będzie konieczne wyznaczenie obrońcy z urzędu. Wydatki na tę pomoc prawną wyniosą ok. 46 tys. zł.
Lista adwokatów
Lista zawierałaby imię i nazwisko adwokata, adres kancelarii adwokackiej, numer telefonu zapewniający stały kontakt telefoniczny z osobą pełniącą dyżur oraz adres miejsca pełnienia dyżuru. Projekt przewiduje bowiem, że prezes sądu rejonowego mógłby zezwolić obrońcy na pełnienie dyżuru w innym miejscu niż siedziba sądu (na przykład w kancelarii adwokackiej), pod warunkiem że zostanie ustalony sposób bezpośredniego kontaktowania się z nim pracowników sądu. Lista powinna zostać przekazana przez prezesa sądu rejonowego do wiadomości prokuratora rejonowego oraz komendanta policji. Gdyby podejrzany nie miał obrońcy z wyboru, to organ przesłuchujący powinien poinformować go o tym, że może wybrać obrońcę spośród pełniących dyżur lub spośród innych adwokatów. Musi poinformować go, że gdyby nie powołał obrońcy z wyboru, to otrzyma obrońcę z urzędu. Sąd musi zapewnić obrońcy i oskarżonemu skorzystanie z materiałów postępowania, z telefonu, a także kontaktowanie się bez udziału osób trzecich w zamkniętym pomieszczeniu w siedzibie sądu rejonowego.