– Głównie doradcza. O ile usługi kancelarii prawnych dla pośredników są na ogół płatne, o tyle doradztwo wynikające z czynności kancelarii notarialnych z natury jest bezpłatne. Wynika to z faktu, że na kancelarii notarialnej ciąży odpowiedzialność za prawidłowe sporządzenie umowy notarialnej. Do umowy ma dostęp pośrednik, konsultuje ją i w oczywisty sposób korzysta z doradztwa notariusza. Współpraca pośrednika z kancelarią notarialną jest w zasadzie codzienna. Nawiązują się kontakty osobiste, przyjaźnie i wzajemne zaufanie. Kancelarie prawne obrotu nieruchomościami w praktyce współpracują z pośrednikami na etapie postępowań sądowych, przy skargach na działalność pośredników lub z powództwa pośredników o zapłatę wynagrodzenia od klientów.
■ Jakie najczęstsze problemy pojawiają się w obrocie nieruchomościami?
– Najczęstsze problemy prawne to ustalenie stanu prawnego nieruchomości, różnorodnych obciążeń ujawnionych i nieujawnionych w księdze wieczystej, problematyka zwrotów nieruchomości po wywłaszczeniu. Bardzo istotny problem rynku nieruchomości ograniczający obrót i hamujący rewitalizację zabudowy śródmiejskiej w polskich miastach to nikomu niepotrzebna nadmierna ochrona praw lokatorów, która szkodzi lokatorom, właścicielom i samym nieruchomościom.
■ Jak powinna wyglądać wzorcowa współpraca między kancelarią a agencją?
– Wzorcowa współpraca między pośrednikiem a kancelarią notarialną to przede wszystkim jej ciągły i konsultacyjny charakter. Wymiana doświadczeń, zaufanie i poszanowanie wzajemne. W praktyce większość pośredników współpracuje z dwiema, trzema kancelariami notarialnymi, nie odbierając klientom prawa do swobodnego wyboru innej kancelarii notarialnej.