■  ZAPOBIEGANIE PROCEDEROWI HANDLU LUDŹMI. Helsińska Fundacja Praw Człowieka zwróciła się do premiera o przyspieszenie ratyfikacji Konwencji Rady Europy w sprawie Działań Przeciw Handlowi Ludźmi. Konwencja wchodzi w życie w piątek. Polska jest jednym z jej sygnatariuszy. Program Spraw Precedensowych Helsińskiej Fundacji opublikował prezentację dotyczącą procederu handlu ludźmi. Prezentacja zapoczątkowała cykl seminariów przeznaczonych dla pracowników i wolontariuszy HFPC, które będą odbywać się co miesiąc.

Więcej www.hfhrpol.waw.pl

■  PODPIS ELEKTRONICZNY DLA RADCÓW PRAWNYCH. Krajowa Rada Radców Prawnych podpisała umowę ramową na zakup zestawów do składania bezpiecznego podpisu elektronicznego oraz legitymacji dla radców prawnych i aplikantów z nowym partnerem, firmą Unizeto Technologies, pierwszym Centrum Kwalifikowanym w Polsce. Możliwość posługiwania się podpisem elektronicznym jest istotna i korzystna w kontekście obowiązku nałożonego na organy władzy publicznej, od maja 2008 r., umożliwia wnoszenie podań, wniosków oraz dokonywanie innych czynności w postaci elektronicznej.

Więcej www.radca.prawny.org.pl

■  NAGRODA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO DLA MŁODZIEŻY. W najbliższy piątek mija termin zgłaszania kandydatur do Europejskiej Nagrody im. Karola Wielkiego, którą w tym roku po raz pierwszy przyzna Parlament Europejski. Europejska Nagroda im. Karola Wielkiego dla Młodzieży zostanie przyznana za realizację projektów promujących zrozumienie w Europie i na świecie, rozwijających poczucie europejskiej wspólnoty, służących młodzieży europejskiej za wzorzec i przedstawiających konkretne przykłady Europejczyków.

■  WYDZIAŁY ŚLEDCZE W NOWYM BUDYNKU. Ponad 4 mln zł kosztował nowy budynek Prokuratury Okręgowej w Radomiu. W piątek odbyło się oficjalne otwarcie obiektu. Do nowoczesnego i funkcjonalnego budynku przeniesiono wydziały śledcze, w tym do spraw przestępczości gospodarczej. Zainstalowano w nim system kamer, wideodomofony, wydzielono strefy bezpieczeństwa. Stworzono także odpowiednie warunki do prowadzenia przesłuchań na odległość oraz okazania podejrzanych przez tzw. lustro weneckie. Budowa nowego obiektu trwała niecałe dwa lata.

KR