Bez limitu punktów karnych

Nadzieja kierowców na poprawę sytuacji rozpierzchła się na początku tego roku: wówczas bowiem Sejm przesunął na 2016 r. wejście w życie niektórych przepisów ustawy o kierujących pojazdami. Szczególnie odczuli to kierowcy liczący na to, że wkrótce w praktyce będzie można stosować przepisy ograniczające do 10 punktów karnych limit punktów, które można nałożyć na kierowcę podczas jednej kontroli – tymczasem będą musieli poczekać na to trzy lata.

Jednak nawet ci kierowcy, którzy naruszyli przepisy drogowe mają możliwość zredukowania liczby punktów karnych na kursie prowadzonym przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego. Podczas takiego kursu można jednorazowo zmniejszyć liczbę punktów karnych o 6.

Warto jednak pamiętać, że ze szkolenia mogą skorzystać tylko te osoby, które posiadają prawo jazdy dłużej niż 1 rok i uzbierały więcej niż 6 i mniej niż 24 punkty.

Udział w takim kursie jest też limitowany: nie można do niego przystępować częściej niż co 6 miesięcy.

Za jakie wykroczenia jest najwięcej punktów karnych

Zaostrzenie przepisów i wyższe kary mają na celu przede wszystkim poprawę bezpieczeństwa na drogach. Aktualny taryfikator mandatów podnosi liczbę punktów karnych za niektóre wykroczenia, np. za korzystanie w samochodzie z telefonu bez zestawu głośnomówiącego.

10 punktów karnych można przykładowo dostać za:

• popełnienie przestępstwa drogowego;

• kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie po użyciu alkoholu lub środka podobnie działającego do alkoholu;

• kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego;

• nieudzielenie pomocy ofiarom wypadku;

• omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszym;

• wyprzedzanie na przejściach dla pieszych i bezpośrednio przed nimi;

• nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych;

• nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża pojazd;

• niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku, lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej w celu umożliwienia jej przejścia;

• przekroczenie dopuszczalnej prędkości powyżej 50 km/h;

• naruszenie zakazu wyprzedzania – na przejazdach rowerowych i bezpośrednio przed nimi;

• przewóz osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu bądź w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu albo wynikających z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu niepodlegającego rejestracji, jeżeli liczba osób przewożonych w niewłaściwy sposób wynosi 10 osób lub więcej.

8 punktów grozi za:

• niezastosowanie się, w celu uniknięcia kontroli, do sygnału osoby uprawnionej do kontroli ruchu drogowego, nakazującego zatrzymanie pojazdu;

• przekroczenie dopuszczalnej prędkości – od 41 do 50 km/h.

6 punktami karnymi może ukarać funkcjonariusz za:

• spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego – kolizja drogowa;

• nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu podczas cofania;

• niezastosowanie się do sygnałów świetlnych, sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kierowania ruchem drogowym;

• nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu:

– na skrzyżowaniu w sytuacji równorzędnej
– pojazdom szynowym
– rowerzystom;

• przewożenie dziecka w pojeździe w sposób niezgodny z przepisami.

5 punktów karnych grozi kierowcy, który:

• narusza zakaz korzystania podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku;

• ciągnie za pojazdem osoby na nartach, sankach, wrotkach lub podobnych urządzeniach.

Warto sobie uświadomić, że bardzo łatwo uzyskać liczbę punktów karnych skutkującą odebraniem prawa jazdy. Jednak wprowadzenie wysokich widełek punktów karnych za niektóre wykroczenia ma swój cel: przede wszystkim jest to uświadomienie kierowcom niebezpieczeństwa, jakie mogą ściągnąć na siebie i innych użytkowników ruchu drogowego, postępując wbrew przepisom.