Poszerzenie katalogu osób, którym należy przyznać odszkodowanie, wynika z konieczności dostosowania prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego (sygn. akt SK 11/12). Uznał on, że uzależnienie prawa do rekompensaty od okoliczności zamieszkiwania 1 września 1939 r. na byłym terytorium RP narusza ustawę zasadniczą.

W projekcie zaproponowano również przepis przejściowy, którego celem jest stworzenie możliwości ponownego zgłoszenia żądania ustalenia prawa do rekompensaty, gdy pierwsza decyzja była odmowna ze względu na niespełnienie warunku domicylu. Autorzy projektu szacują, że kwota rekompensat, które zostaną wypłacone w związku z proponowaną zmianą, może wynieść około 159 mln zł. Projekt został przekazany marszałkowi Senatu.

62,2 tys. zł wynosi przeciętna wysokość obecnie wypłacanych rekompensat za mienie zabużańskie

Etap legislacyjny

Projekt przed pierwszym czytaniem