Komisja właśnie zakończyła pracę, przygotowując sprawozdanie, które będzie przedmiotem drugiego czytania w Sejmie. Jej członkowie przegłosowali min. poprawki zgłoszone przez posła Adama Szejnfelda dotyczące dochodzenia do zawodu notariusza.

Najważniejsze zmiany to: 

- zniesienie trwającej obecnie dwa lata asesury notarialnej;

- wydłużenie aplikacji notarialnej z 2,5 do 3,5 roku;

- wprowadzenie instytucji zastępcy notarialnego (zostanie nim ta osoba, która zdała egzamin notarialny, ale nie wystąpiła z wnioskiem o powołanie na notariusza i otwarcie kancelarii). Zastępcy notarialni będą mogli pracować u rejenta i w jego imieniu dokonywać czynności notarialnych.

Jak dodaje "Polski Prawnik" zastępca notarialny to propozycja, która pojawia się w projekcie zamiast rządowego pomysłu notariusza na próbę, który w trakcie prac komisji wzbudził u posłów wątpliwości dotyczące zgodności z konstytucją.