Spółki energetyczne, gazowe i inne przedsiębiorstwa przesyłowe czerpią zyski z tytułu sprzedaży energii elektrycznej i różnego rodzaju surowców. Ich funkcjonowanie nie byłoby jednak możliwe bez budowy i utrzymywania infrastruktury przesyłowej na terenach prywatnych.

Taka ingerencja w cudze grunty pociąga za sobą konieczność wypłaty wynagrodzenia dla ich właścicieli lub użytkowników wieczystych, którzy nie mogą się budować w pobliżu linii gazowych albo muszą omijać słupy energetyczne przy uprawie pól.

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji dowiesz się więcej na temat:

Jak ustalić wynagrodzenie

Jak zawrzeć umowę z zakładem energetycznym

Postępowania sądowego

Odszkodowania za słupy

Co ma wpływ na wynagrodzenie za służebność przesyłu

Jak napisać wniosek o ustanowienie służebności przesyłu

To jest tylko część artykułu. Zobacz pełną treść w elektronicznej wersji eDGP: Jak uzyskać odszkodowanie za słupy energetyczne na działce.