Nowe przepisy wprowadzają m.in. możliwość załatwiania formalności związanych z uzyskiwaniem prawa jazdy przez internet, mają też ograniczyć możliwość handlu zaświadczeniami o odbytym kursie.

Przyszli kierowcy będą mieli utworzony profil kandydata na kierowcę, w którym zostaną odnotowane wszystkie etapy ubiegania się o dokument (odbycie badań, kursów, dopuszczenie do egzaminu etc).

Rozporządzenie wejdzie w życie 19 stycznia 2013 roku.