Martyniuk odniósł się w ten sposób do zapowiedzi resortu sprawiedliwości, że w ciągu trzech tygodni ma zostać przygotowana nowa ustawa o prokuraturze, która przewidywać ma m.in. likwidację Krajowej Rady Prokuratury i zwiększenie uprawnień prokuratora generalnego.

"Prokuratorom potrzebny jest silny organ samorządowy. Niemniej jednak dzisiejsze rozwiązania ustawowe są niedoskonałe - co pokazały dwa lata ich funkcjonowania. Zdarza się, że w decydujących kwestiach mamy do czynienia z systemem - niejako - dwuwładzy. Bo to prokurator generalny ponosi pełną odpowiedzialność za działania prokuratury, a jego kompetencje kadrowe są znacznie ograniczone na rzecz Krajowej Rady Prokuratury" - dodał Martyniuk.

Do samych propozycji ministerstwa sprawiedliwości Prokuratura Generalna nie chce się odnosić, podkreślając, że na razie trwa dyskusja.

Kwestie związane z opracowywaniem nowej ustawy o prokuraturze były omawiane na wtorkowym posiedzeniu rządu. Rzeczniczka prasowa ministra sprawiedliwości Patrycja Loose poinformowała PAP, że celem nowej ustawy i planowanej likwidacji KRP ma być m.in. zwiększenie uprawnień prokuratora generalnego.

"Obecnie w prokuraturze funkcjonują dwa autonomiczne ośrodki decyzyjne - są to prokurator generalny i Krajowa Rada Prokuratury, przy czym pełna odpowiedzialność za funkcjonowanie prokuratury spada na prokuratora generalnego, który w praktyce w wielu kwestiach ma związane ręce. Naszym zdaniem wzmocnienie kompetencji prokuratora generalnego zagwarantuje sprawne zarządzanie i skuteczne funkcjonowanie niezależnej prokuratury" - powiedziała.

Według MS część kompetencji KRP mógłby przejąć prokurator generalny, który powoływałby prokuratorów na wolne stanowiska służbowe. Ponadto część kompetencji KRP przejęłyby: nowo powołany organ o charakterze samorządowym, czyli Zgromadzenia Ogólne Prokuratorów Prokuratury Generalnej, oraz już istniejące zgromadzenia prokuratorów przy prokuraturach apelacyjnych.

Propozycją są zaskoczeni wiceprzewodniczący Krajowej Rady Prokuratury. W ich ocenie Rada jest potrzebna i wcale nie ogranicza uprawnień prokuratora generalnego, dlatego nie należy jej likwidować.