Apel skierowany jest do ministra spraw wewnętrznych i administracji, który ustala zasady pobytu osób umieszczonych w pomieszczeniach jednostek policji do wytrzeźwienia i obowiązki funkcjonariuszy sprawujących nad nimi opiekę.

Rzecznik praw obywatelskich wskazuje, że od 2009 r. zanotowano 39 przypadków zgonów osób zatrzymanych w pomieszczeniach jednostek policji do wytrzeźwienia. Jej zdaniem z analizy statystyk zgonów wynika, iż ta liczba będzie wzrastać. RPO proponuje, aby w przepisach wewnętrznych policji zostały określone sytuacje, które będą zobowiązywać organ do poddania osoby nietrzeźwej obligatoryjnej konsultacji medycznej. W szczególności wtedy, gdy pomimo upływu 24 godzin od umieszczenia zatrzymanego objawy jego nietrzeźwości będą się utrzymywać.

Rzeczniczka wskazała na obecnie funkcjonujące przepisy, w tym par. 11 ust. 1 pkt 3 regulaminu pobytu osób umieszczonych w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, który stanowi, że osoba umieszczona w pomieszczeniu jednostki policji ma prawo do korzystania z opieki lekarskiej. Jej zdaniem te regulacje są jednak niewystarczające dla zapobieżenia śmierci umieszczonego.

Irena Lipowicz w swoim piśmie wskazała również błędy, jakich w opisywanych przypadkach dopuszczają się sami funkcjonariusze policji. Wyniki przeprowadzonych postępowań wyjaśniających sprawy zgonów wskazują bowiem, że policjanci w sposób niewystarczający obserwowali osoby zatrzymane oraz niesystematycznie kontrolowali pomieszczenia, w których przebywały.