Na pierwszy ogień idą kandydaci na przyszłych radców prawnych i adwokatów. W ich przypadku egzamin będzie składał się z pięciu części. Egzamin notarialny odbędzie się od 7 do 9 września.

W pierwszym dniu aplikanci rozwiążą test jednokrotnego wyboru składający się ze stu pytań. Będą na to mieli sto minut. W kolejnych dniach zmierzą się z zadaniami z zakresu prawa karnego, cywilnego, a ostatniego dnia rozwiążą kazus z prawa gospodarczego oraz administracyjnego. Na przygotowanie pracy w drugim i trzecim dniu zdający mają sześć godzin. Do opracowania dwóch prac w ostatnim dniu egzaminu aplikantom będzie musiało wystarczyć osiem godzin.

W tym roku zdający po raz pierwszy będą mogli skorzystać ze swoich komputerów. Umożliwia to znowelizowane rozporządzenie w sprawie przeprowadzania egzaminu adwokackiego oraz radcowskiego. Z informacji uzyskanych w Ministerstwie Sprawiedliwości wynika, że egzaminy z wykorzystaniem własnych laptopów będzie zdawać na pewno 3667 osób.

Jednak resort sprawiedliwości do chwili zamknięcia tego numeru „DGP” nie miał jeszcze pełnej informacji o prawnikach zamierzających zdawać egzamin przy użyciu własnego sprzętu komputerowego z okręgowych rad adwokackich w Bydgoszczy, Poznaniu i Warszawie. Żadne dane nie trafiły do ministerstwa z okręgowych izb radców prawnych w Katowicach i Krakowie.

– Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało aplikację egzaminacyjną, która umożliwi zdającym wykorzystanie własnego sprzętu komputerowego. Zostanie ona przekazana osobom przystępującym do egzaminu na pendrive’ach – wyjaśnia Joanna Dędek z resortu sprawiedliwości. Dodaje, że aplikacja egzaminacyjna została wyposażona w edytor tekstu, a jej zadaniem jest również blokowanie dostępu do zasobów pamięci komputera i uniemożliwienie łączności z urządzeniami zewnętrznymi.

Osoby, które nie wybrały takiej formy zdawania egzaminu, zadania rozwiążą odręcznie. Nie wiadomo, kiedy będą znane wyniki egzaminu. O ich ogłoszeniu decydują przewodniczący komisji egzaminacyjnych po sprawdzeniu wszystkich prac. Z naszych informacji wynika, że można się ich spodziewać najwcześniej w sierpniu.

4605 młodych prawników przystąpi do egzaminu adwokackiego i radcowskiego