"Trybunał Konstytucyjny orzekł to, o czym większość prawników mówiła już w czasie, kiedy ustanawiano dekrety o stanie wojennym. Umożliwi to wznawianie procesów karnych osób, które nie były skazane za działalność niepodległościową. Chodzi np. o przypadki nieprzestrzegania godziny milicyjnej, opuszczania miejsca pracy bez zezwolenia.

Orzeczenie Trybunału będzie miało wpływ na procesy autorów stanu wojennego, usprawni je, ponieważ sądy nie będą musiały już ustalać jego konstytucyjności. Jeżeli chodzi o wznowienie kwestii odpowiedzialności konstytucyjnej twórców stanu wojennego, to w tej chwili nie da się jednoznacznie oceniać tej kwestii, gdyż nie ma jeszcze pisemnego uzasadnienia orzeczenia i wytycznych TK. Trzeba także przeanalizować, czy nie nastąpiło przedawnianie odpowiedzialności osób fizycznych".