"Sądzę, że wyrok Trybunału będzie miał wymiar głównie symboliczny, tym bardziej, że będzie to pewnie jedyny wyrok dotyczący stanu wojennego, biorąc pod uwagę tempo, w jakim toczy się proces jego autorów. Więc pewnie będzie to jedyna prawna ocena tego wydarzenia i bardzo dobrze, że nastąpiła.

Na pewno sąd okręgowy, przed którym toczy się proces autorów stanu wojennego, nie powinien ignorować wyroku TK. Jednak wyrok Trybunału może nie mieć na ten proces wpływu, bo może nie być wyroku w tej sprawie, zważywszy na tempo, w jakim się toczy i wiek oskarżonych. A nie zapominajmy, że byłby to wyrok w pierwszej instancji.

Nie potrafię oszacować, jaka może być skala ewentualnych roszczeń, nie wiem, ilu było skazanych w tamtym okresie, jestem jednak przekonany, że wszystkim pokrzywdzonym w wyniku stanu wojennego, należy się odszkodowanie".