Projekty ustaw oraz założeń do przygotowywanych zmian, a także projekty rozporządzeń Rady Ministrów znajdą się w wykazie prac legislacyjnych. Wykaz ten zastąpi obecne półroczne plany i będzie miał charakter długoterminowy. Takie zmiany przewiduje projekt nowelizacji ustawy o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa, którego pierwsze czytanie odbyło się w sejmowej komisji administracji i spraw wewnętrznych.

Długoterminowe planowanie

Zmiana sprawi, że rząd nie będzie już musiał trzymać się półrocznych terminów. Planowanie będzie długoterminowe – obejmie całą kadencję. Z tym, że Rada Ministrów będzie mogła (a nie musiała) określić termin planowanego przyjęcia projektu objętego wykazem. Rząd tym samym będzie miał więcej swobody i nie będzie się kurczowo trzymał półrocznego planu, którego i tak nie udaje mu się wykonać.

Projekt zakłada, że Rada Ministrów raz na sześć miesięcy będzie przedstawiać Sejmowi wykaz z tymi projektami ustaw, co do których będzie już określony planowany termin ich przyjęcia. W ten sposób rząd może przykładowo pracować nad projektem zmiany ustawy nawet rok czy dwa. Gdy zakończy już prace i naniesie poprawki, to dopiero wtedy Rada Ministrów poda przybliżony czas przyjęcia takich zmian. W ten sposób ministrowie unikną presji czasu i wiązania się półrocznym terminem na przyjęcie projektu w przypadku propozycji, które nawet jeszcze nie powstały.

Informacje o zmianach

Wykaz będzie zawierał krótką informację o przyczynach i potrzebie wprowadzenia zmian. Znajdzie się też informacja o osobie odpowiedzialnej za dany projekt. Natomiast w wykazie nie znajdziemy adresu internatowego do strony ministerstwa opracowującego zmiany. Wynika to stąd, że wszystkie projekty będą zamieszczane nie w biuletynach informacji publicznej poszczególnych resortów, ale w systemie elektronicznym o nazwie Rządowy Proces Legislacyjny.

Maciej Berek, prezes Rządowego Centrum Legislacji, zaznacza, że system też już działa. Wskazuje, że informacja o rządowym procesie legislacyjnym jest dostępna na platformie Rządowego Procesu Legislacyjnego od początku lutego 2011 roku.

– Są na niej zamieszczane wszystkie dokumenty dotyczące projektów kierowanych do uzgodnień – mówi Maciej Berek.

Zgodnie z projektem nowelizacji ustawy propozycje zmian, które znajdą się w rządowym wykazie, od razu będą udostępnione przez Radę Ministrów. Osoby zainteresowane udziałem w pracach nad poszczególnymi przepisami będą mogły niezwłocznie zgłosić taki zamiar. Uczynią bez czekania na podanie terminu przyjęcia projektu przez rząd.