Konsultowany projekt przewiduje wydłużenie z 2 do 3 lat okresu, na który cudzoziemcom będzie mogło być udzielone zezwolenie na pobyt czasowy. Przedstawione propozycje zakładają także, że wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy cudzoziemiec będzie mógł złożyć podczas swojego legalnego pobytu, w dogodnym dla siebie momencie. Teraz każdy, kto chce przedłużyć pobyt na terytorium naszego kraju musi z takim wnioskiem wystąpić przynajmniej 45 dni przed końcem swojego pobytu w Polsce.

MSWiA zaproponowało także nowe rozwiązania dla cudzoziemców studiujących na polskich uczelniach. Dla nich przewidziano zezwolenie na pobyt czasowy maksymalnie na okres 2 lat, a nie jak do tej pory na rok. Absolwenci polskich uczelni, którzy chcą pracować w Polsce będą mogli również uzyskać zezwolenie na pobyt czasowy. Ten okres młodzi ludzie będą mogli przeznaczyć na poszukiwanie pracy.

Konsultowany projekt zakłada także przyznawanie jednego zezwolenia - zarówno na pobyt, jak i na pracę. Każdy cudzoziemiec, który pracuje w Polsce będzie mógł ubiegać się jednocześnie o zezwolenie na pobyt i pracę w RP.

Planowane jest odejście od konieczności przedstawiania przez cudzoziemca tytułu prawnego do zajmowanego lokalu. MSWiA zaproponowało, by wystarczające było tylko wykazanie, że cudzoziemiec ma zapewnione zamieszkanie w Polsce.

Przyspieszono procedury udzielania zezwoleń na pobyt. W tym celu skrócono termin, w którym odpowiednie służby udzielają informacji, czy wjazd i pobyt cudzoziemca może zagrażać m.in. bezpieczeństwu państwa, albo porządkowi publicznemu. Dotychczasowy termin 30 dni skrócono o połowę.

Zaproponowano także zmianę w obszarze konsultacji wizowych. Ograniczono z pięciu do trzech liczbę instytucji, które będą w nich uczestniczyć. Wezmą w nich udział: szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, komendant główny Straży Granicznej i komendant główny policji. Teraz w konsultacjach bierze udział także szef Agencji Wywiadu oraz minister spraw zagranicznych.

UWAGA: Komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za jego treść.