Na wiele pytań w teście z prawa konstytucyjnego nie można było udzielić jednoznacznej podpowiedzi – twierdzi Helsińska Fundacja Praw Człowieka. I występuje do dziekana Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie z apelem o unieważnienie tej części egzaminu poprawkowego przeprowadzonego na I roku aplikacji. Fundacja domaga się także jego powtórzenia w oparciu o zweryfikowane i dostosowane do zakresu przekazanej wiedzy testy egzaminacyjne.

W swoim piśmie fundacja przypomina, że testu z prawa konstytucyjnego nie zaliczył żaden z aplikantów podchodzących do kolokwium poprawkowego. Ponadto wskazuje, że choć egzamin był testem, na wiele pytań nie można było udzielić jednoznacznej odpowiedzi. Aplikanci byli odpytywani z kwestii związanych z praktyką stosowania instytucji prawnych, co do których istnieją rozbieżności m.in. w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego. Tymczasem, jak podkreśla dr Adam Bodnar, który sygnował list, forma testu nie pozwala na posługiwanie się pojęciami wieloznacznymi, gdyż niezwykle trudno jest uniknąć wtedy wątpliwości czy różnych interpretacji. Tak więc zdaniem fundacji to zła konstrukcja pytań odpowiada za zerową zdawalność.

– Przeprowadzanie tak skonstruowanych testów nie podnosi standardu nauczania oraz nie wystawia dobrego świadectwa OIRP w Warszawie, jeśli chodzi o metodykę sprawdzania przekazanej wiedzy – czytamy w liście.

W związku z powyższym Helsińska Fundacja Praw Człowieka zaapelowała także o dokonanie kompleksowego przeglądu programu aplikacji radcowskiej.

Warto wspomnieć, że w sprawie niejednoznacznych testowych pytań egzaminacyjnych wypowiadał się już wojewódzki sąd administracyjny. Wskazał on, że aby można było je uznać za prawidłowo sformułowane, wśród proponowanych wariantów odpowiedzi musi znajdować się prawidłowe rozwiązanie. Pytania nie mogą sugerować dwóch poprawnych rozwiązań problemu. Takie stanowisko zajął WSA w Warszawie rozpatrujący skargę aplikanta na decyzję ministra sprawiedliwości w przedmiocie ustalenia wyniku egzaminu konkursowego na aplikację adwokacką (sygn. akt VI SA/Wa 665/09).