Po raz pierwszy wszechstronnego wsparcia udzielają adwokaci, radcowie prawni, prokuratorzy, kuratorzy sądowi i komornicy. Oprócz tego także policjanci i psycholodzy. Specjaliści będą dyżurować od poniedziałku do piątku w godzinach od 10 do 18, a w sobotę od 10 do 13. Listę ośrodków można znaleźć w internecie na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl.

Niezależnie od tego programu osoby pokrzywdzone mogą uzyskać pomoc także w innych miejscach. Przy niektórych wydziałach prawa na uczelniach wyższych, np. na Uniwersytecie Warszawskim, działają kliniki prawa. Porad osobom w trudnej sytuacji majątkowej udzielają studenci. Dla tych, których nie stać na opłacenie adwokata lub radcy prawnego (koszt prostej porady prawnej zaczyna się od 100 zł), to często jedyna możliwość rozwiązania problemu prawnego. Natomiast przez zetknięcie się z prawdziwymi klientami i prawdziwymi problemami studenci kliniki prawa uczą się zasad zawodowej odpowiedzialności.

id