1 Występujemy z inicjatywą przeprowadzenia referendum

Zgodnie z prawem z inicjatywą przeprowadzenia referendum może wystąpić grupa co najmniej 15 obywateli, którym przysługuje prawo wybierania do organu stanowiącego danej jednostki samorządu terytorialnego, a w odniesieniu do referendum gminnego – także pięciu obywateli, którym przysługuje prawo wybierania do rady gminy, statutowa struktura terenowa partii politycznej działająca w danej jednostce samorządu terytorialnego, organizacja społeczna posiadająca osobowość prawną, której statutowym terenem działania jest co najmniej obszar danej jednostki samorządu terytorialnego. Podmiot, który występuje z taką inicjatywą, jest inicjatorem referendum.

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji poznasz kolejne kroki:

- Powiadamiamy zarząd, wójta, burmistrza lub prezydenta miasta

- Podajemy do wiadomości mieszkańców treść pytania

- Występujemy z wnioskiem o przeprowadzenie referendum

Zobacz pełną treść artykułu w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak zorganizować referendum lokalne.