Data ujawnienia zbioru z mapami i danymi, jego nazwa, kod, a nawet obszar, do którego odnoszą się zgromadzone dane – takie informacje znajdą się w ewidencji zbiorów informacji przestrzennej. Wynika to z rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji z 20 października 2010 r. w sprawie ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej (Dz.U. nr 201, poz. 1333), które jutro wchodzą w życie.

Konieczność określenia zakresu danych w ewidencji, sposobu jej prowadzenia wynika z ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej. Zgodnie z jej przepisami główny geodeta kraju tworzy i utrzymuje geoportal infrastruktury informacji przestrzennej jako centralny punkt dostępu do usług związanych m.in. z mapami i danymi dotyczącymi danego terenu z infrastrukturą. Dzięki przepisom ustawy i rozporządzenia mapy zebrane w rejestrach informatycznych organów administracji będą dostępne przez internet.

Zgodnie z rozporządzeniem instytucja zgłaszająca zbiór np. takich map z danymi o kanalizacji na danym terenie, podziałem działek etc. będzie na specjalnym wzorze do głównego geodety kraju podawać, jakiego terenu dotyczy zbiór, przepisy prawa, na podstawie których dane te są gromadzone. W dodatku wskaże zakres usług związanych z dostępem do danego zbioru z informacjami infrastruktury przestrzennej. Zaznaczy np. czy będzie możliwe przeszukiwanie zasobów zbioru czy też np. pobieranie ich.

Ustawa o infrastrukturze przestrzennej zakłada, że urzędy, instytucje, organizacje i firmy mają współpracować i uczestniczyć w tworzeniu wspólnego systemu umożliwiającego przeglądanie map z informacjami przestrzennymi. Za tworzenie, utrzymywanie i rozwijanie infrastruktury informacji przestrzennej odpowiedzialny jest minister spraw wewnętrznych i administracji. Część zadań ma wykonywać przy współpracy z głównym geodetą kraju.

Przepisy dotyczące infrastruktury przestrzennej mają m.in. ułatwić dostęp do danych z poszczególnych obszarów. Możliwe będzie np. sprawdzenie rozmieszczenia budynków, granic gruntów, lokalizacji sieci wodociągowej, kanalizacyjnej czy gazowej na danym obszarze.