We wtorek mija termin zgłaszania kandydatów na sędziów TK. 2 grudnia kończy się 9-letnia kadencja czterech sędziów Trybunału - prezesa Bohdana Zdziennickiego, wiceprezesa Marka Mazurkiewicza oraz Mariana Grzybowskiego i Mirosława Wyrzykowskiego.

We wtorek rusza też Obywatelski Monitoring Kandydatów na sędziów TK - mająca już kilkuletnią tradycję wspólna inicjatywa Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka (HFPC), Instytutu Prawa i Społeczeństwa INPRIS oraz polskiej sekcji Międzynarodowej Komisji Prawników.

Jak powiedziała we wtorek koordynująca projekt z ramienia HFPC Dorota Pudzianowska, organizatorzy monitoringu roześlą kandydatom ankiety z pytaniami m.in. o kompetencje, specjalizację, dorobek zawodowy, publikacje, przynależność do partii i stowarzyszeń, znajomość języków obcych, a tekże ewentualne przeciwwskazania zdrowotne, karne czy dyscyplinarne. Później organizatorzy monitoringu chcą zaprosić kandydatów na wspólną debatę. Chcą też uczestniczyć w wysłuchaniu kandydatów przed sejmową komisją sprawiedliwości.

Kandydatów do TK przedstawia grupa co najmniej 50 posłów lub prezydium Sejmu (dotąd prezydium nie korzystało z tego uprawnienia). Kandydat powinien wyróżniać się wiedzą prawniczą. Powinien mieć m.in. wykształcenie prawnicze, nieskazitelny charakter i przez 10 lat pełnić funkcję sędziego, prokuratora, adwokata, radcy prawnego lub notariusza - nie dotyczy to pracowników PAN i innych placówek naukowo-badawczych. Zgłoszonych kandydatów zaopiniuje sejmowa komisja sprawiedliwości. Wyboru dokonuje Sejm bezwzględną większością głosów.

Prof. Bogusław Banaszak od 2002 r. kieruje Katedrą Prawa Konstytucyjnego na Uniwersytecie Wrocławskim. Od 1998 r. jest też profesorem na Wydziale Prawa Europejskiego Uniwersytetu Viadrina (Frankfurt nad Odrą), gdzie kieruje Katedrą Polskiego Prawa Publicznego. Od 1992 r. stale współpracuje z parlamentem; jest autorem kilkudziesięciu ekspertyz dla Senatu i Sejmu, a także ponad 250 prac naukowych. 4 listopada 2004 roku otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu w Pecsu (Węgry).

Stanisław Rymar od 1986 roku jest członkiem Naczelnej Rady Adwokackiej

Prof. Krystyna Pawłowicz, kandydatka PiS, jest profesorem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2007 r. z rekomendacji PiS zasiada w Trybunale Stanu. W 1979 r. odbyła aplikację sędziowską. W 1989 r. po stronie solidarnościowej uczestniczyła w rozmowach Okrągłego Stołu. Jest współautorką ustawy o zgromadzeniach z 1990 r. Gdy premierem był Jan Olszewski, Pawłowicz pracowała w Biurze Prasowym Rządu. W 2005 r. uzyskała habilitację, od 2007 r. jest profesorem UW. PiS już raz zgłosił kandydaturę Pawłowicz do Trybunału - na początku marca jej kandydatura nie uzyskała jednak większości w Sejmie.

Stanisław Rymar od 1986 roku jest członkiem Naczelnej Rady Adwokackiej. W latach 1989-1992 pełnił w niej funkcję sekretarza, od 1995 do 1998 roku - wiceprezesa, a od 2001 do 2007 r. - prezesa. 14 listopada 2007 r. Sejm wybrał go na wiceprzewodniczącego Trybunału Stanu. Ukończył Wydział Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, w 1966 roku zdał egzamin sędziowski, a w 1969 egzamin adwokacki. Specjalizuje się w prawie cywilnym, karnym, sportowym oraz w postępowaniu sądowym cywilnym i karnym.

Prof. Piotr Tuleja jest specjalistą prawa konstytucyjnego, a jego kandydatura - jak mówił niedawno wiceprzewodniczący sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka Wojciech Wilk (PO) - była rekomendowana przez byłych prezesów TK: Andrzeja Zolla, Marka Safjana i Jerzego Stępnia. Urodzony w 1963 r. Tuleja jest doktorem habilitowanym nauk prawnych, profesorem Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kieruje Katedrą Prawa Konstytucyjnego Uniwersytetu Jagiellońskiego, od wielu lat związany z Trybunałem Konstytucyjnym, gdzie pełni funkcję dyrektora Zespołu Wstępnej Kontroli Skarg Konstytucyjnych.