SENTENCJA

SYGN. AKT III SA/Wa 612/07

Spółka zwróciła się do urzędu skarbowego z wnioskiem o interpretację prawa podatkowego. Zawarła ona umowę z firmą doradczą, której zadaniem było znalezienie inwestora na zakup akcji udziałowca spółki. Zdaniem skarżącej wydatki poniesione na doradztwo było związane ze sprzedażą, a zatem przychód ze sprzedaży akcji udziałowca należy traktować jako przychód udziałowca. W rezultacie możliwe jest odliczenie VAT.

Z takim stanowiskiem nie zgodziły się jednak organy podatkowe. Twierdziły one bowiem, że podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia, ale z pewnymi ograniczeniami. W związku z tym podatek naliczony nie może być odliczony. Organy twierdziły ponadto, że wydatek na doradztwo w zakresie zbycia akcji udziałowca nie ma związku z przychodami spółki, a jedynie z udziałowcem.

W sprawie miały zastosowanie przepisy art. 86 oraz 88 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT (Dz.U. z 2004 r. nr 54, poz. 535 z późn. zm.). Pierwszy przepis stanowi, że podatnikowi przysługuje prawo obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Jest to więc generalna zasada. Artykuł 88 ust. 1 pkt 2 precyzuje jednak, w jakich sytuacjach nie można skorzystać z prawa do odliczenia. I tak nie stosuje się obniżenia podatku do nabywanych przez podatnika towarów i usług, jeżeli wydatki na ich nabycie nie mogły być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym. Organy dowodziły zatem, że wyłączenie określone w art. 88 uniemożliwia odliczenie spółce podatku, skoro wydatek nie mógł zostać zaliczony do kosztów, ponieważ nie miał związku z przychodem spółki. Skarżąca dowodziła jednak, że wydatki te były związane z funkcjonowaniem podatnika, a więc pośrednio wpływały na kondycję finansową podatnika.

Sąd po rozpoznaniu sprawy oddalił skargę spółki i przyznał rację organom. Sąd uznał, że w przypadku poniesienia przez podatnika wydatków związanych ze zbyciem akcji udziałowca nie ma on prawa do odliczenia VAT.

Łukasz Zalewski

lukasz.zalewski@infor.pl