Nowe przepisy pozwolą na posiadanie nieznacznej ilości narkotyków na własny użytek. Ustawa nie precyzuje jednak, w jakiej ilości, co może prowadzić do nadużyć

Tworzenie przepisów zezwalających na posiadanie nieznacznej dawki narkotyków jest groźne bez precyzyjnego ustalenia, jaką ilość używki można uznać za przeznaczoną na własny użytek – twierdzą przedstawiciele Polskiej Sieci ds. Polityki Narkotykowej.

Niepokój tej organizacji wywołują nowe przepisy ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, które przyjął rząd. Pozwalają one na posiadanie nieznacznej ilości narkotyków na własny użytek. Stanowią też, że w stosunku do osób, które nie są dilerami, będzie można umorzyć postępowanie przed wydaniem postanowienia o wszczęciu śledztwa lub dochodzenia.

Polska Sieć ds. Polityki Narkotykowej ostrzega, że nowe regulacje będą nieskuteczne, jeśli w ustawie nie znajdzie się tabela z dopuszczalnymi dawkami najczęściej spotykanych w nielegalnym obrocie substancji psychoaktywnych, takich jak marihuana, amfetamina, kokaina, ecstasy czy grzyby halucynogenne.

– Punktem wyjścia do ustalenia tych wartości powinna być przeciętna dawka przyjmowana w celach rozrywkowych – wyjaśnia Agnieszka Sieniawska, prawnik z Polskiej Sieci ds. Polityki Narkotykowej.

Tabela ma być wskazówką dla policjantów, którzy zatrzymują osoby posiadające narkotyki, oraz dla prokuratorów decydujących o umorzeniu postępowania.

– To interesująca propozycja, która może ułatwić pracę organom ścigania – przyznaje Maciej Kujawski, prokurator z Biura Prokuratora Generalnego.

Według twórców nowelizacji wprowadzenie tabeli do ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii jest zbędne.

– Nowe przepisy wyraźnie wskazują trzy przesłanki, które muszą wystąpić jednocześnie, by można było podjąć decyzję o umorzeniu postępowania w stosunku do osób posiadających narkotyki. Są to: nieznaczna ilość posiadanego narkotyku, przeznaczenie go wyłącznie na własny użytek oraz niski stopień społecznej szkodliwości – wyjaśnia Barbara Wilamowska, koordynator ministra sprawiedliwości ds. rozwiązywania problemów narkomanii.