Wzory stanowią załącznik do rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 28 lipca 2010 r. w sprawie wiz dla cudzoziemców.

Wchodzący dziś w życie akt prawny stanowi, że do wniosków o wydanie wizy krajowej lub o przedłużenie wizy Schengen lub krajowej dołącza się fotografię zainteresowanej osoby. Zdjęcie nie może być uszkodzone, wykonane musi być w kolorze, a jego wymiary powinny wynosić 35 x 45 mm. Ponadto fotografia musi być aktualna, a więc wykonana najpóźniej sześć miesięcy przed datą złożenia wniosku. Na zdjęciu starający się o wizę ma być bez nakrycia głowy i bez okularów z ciemnymi szkłami. Rozporządzenie przewiduje jednak wyjątki od tej zasady. Zdjęcie w okularach z przyciemnionymi szkłami może bowiem załączyć osoba, która ma wrodzoną lub nabytą wadę wzroku. Natomiast wnioskujący, który nosi nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania, może załączyć fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy. Jednakże zgodnie z rozporządzeniem nakrycie głowy nie może zakrywać ani zniekształcać owalu twarzy.

Cudzoziemiec, który złożył wniosek o wizę, otrzyma potwierdzenie, którym będzie odpowiednia adnotacja zamieszczona w jego dokumencie podróży. W przypadku wydania decyzji o unieważnieniu lub cofnięciu wizy Schengen zostanie to odnotowane w dokumencie podróży, w polskim dokumencie tożsamości cudzoziemca albo na osobnym blankiecie wizowym.