– To obecnie częsta praktyka zamawiających. Zamiast wykluczyć wykonawcę lub odrzucić jego ofertę, urzędnicy wolą unieważnić postępowanie, bo wtedy firmom nie przysługuje żaden środek odwoławczy i sprawę mają z głowy – mówi Dariusz Żwan z Biura Zamówień Publicznych Actuarius.

Bezpodstawne unieważnienia

Dzieje się tak dlatego, że przy mniejszych postępowaniach firmy mogą się odwoływać do niezależnych arbitrów tylko na wybór niekonkurencyjnego trybu, wykluczenie, odrzucenie oferty lub opis sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu. Nie można kwestionować unieważnienia.

– Wygrałem przetarg, ale ministerstwo unieważniło postępowanie. Spełniłem wszystkie warunki, nie zostałem wykluczony, a mimo to MSZ nie chce ze mną podpisać umowy. Dzieje się tak, mimo że zaproponowałem cenę niższą, niż przeznaczyło na remont MSZ – mówi Józef Plewka, przedsiębiorca, który wygrał przetarg.

Czuje się bezsilny wobec ministerialnej machiny urzędniczej.

– Firma nie może nic zrobić nawet w takiej sytuacji, gdy wiadomo, że zamawiający narusza przepisy. W mniejszym przetargu nie mam prawa ani do protestu, bo te zlikwidowano, ani do odwołania – dodaje.

– Zamawiający uważa, że może robić wszystko, co mu się podoba, bo wie, że przedsiębiorca ma związane ręce i nie może kwestionować jego rozstrzygnięcia – dodaje rozgoryczony przedsiębiorca.

Kazus łazienki

W przetargu na remont ministerialnej łazienki oferty złożyło dwóch wykonawców. Obaj spełnili warunki przetargowe, nie zostali wykluczeni ani ich oferty nie zostały odrzucone. Wygrała firma proponująca wyższą cenę, bo MSZ ustaliło kryteria oceny ofert tak, że cena stanowiła tylko 60 proc., a stawka za roboczogodzinę – 40 proc. Zwycięstwo oferty droższej to skutek tego, że zaproponowała ona niższą stawkę za roboczogodzinę. Zwycięska firma Asbud chciała wykonać remont za ok. 678 tys. zł, proponując za roboczogodzinę ok. 3 zł. Konkurencja Maygroup zaoferowała za wykonanie cenę ok. 540 tys. i stawkę za roboczogodzinę 14 zł. Zamawiający podał, że ma więcej niż wybrana oferta środków na realizację zamówienia.