Najbezpieczniej jest w obiektach, które są pod stałą ochroną i są wyposażone w odpowiednie urządzenia elektroniczne. Rzadko złodzieje włamują się np. do biurowców czy centrów handlowych. Najczęściej z firm ginie sprzęt komputerowy, telefony, kasy fiskalne i inne urządzenia, które można szybko sprzedać, towary ze sklepów i magazynów.

Stało się

– Nawet najlepsze zabezpieczenie firmy nie gwarantuje 100-proc. bezpieczeństwa. Dlatego gdy już dojdzie do włamania, od razu trzeba zawiadomić policję, udostępnić jej nagrania z monitoringu i inne dowody, a zanim przyjedzie, nie zacierać śladów, które pozostawili złodzieje – tłumaczy adwokat Maria Urbańska z Kancelarii Kosiński i Wspólnicy.

Przed przyjazdem ekipy nie można niczego ruszać, nawet po to, aby sprawdzić, co zginęło i posprzątać, ponieważ w ten sposób utrudnia się, a nawet uniemożliwia wykrycie sprawcy. Jeżeli właściciel podejrzewa, że do włamania doszło niedawno, to wchodzenie bez policjantów stwarza jeszcze inne niebezpieczeństwo: w budynku mogą jeszcze przebywać przestępcy.

Procedura po włamaniu

Najpierw na miejsce zdarzenia przyjeżdża policyjny patrol, który je zabezpiecza, a dopiero potem grupa dochodzeniowo-śledcza, która zabezpiecza ślady, robi zdjęcia, a nawet od właściciela firmy i pracowników pobiera odciski palców.

– Chodzi o to, aby z miejsca zdarzenia wyodrębnić odciski przestępców, gdy je zostawili. Po przeprowadzeniu eliminacji śladów odciski właściciela firmy i jego pracowników zostają zniszczone – tłumaczy adwokat Maria Urbańska.

Z czynności policyjnych sporządzane są protokoły, które podpisuje właściciel firmy. Dotyczą one przyjęcia ustnego zawiadomienia, przesłuchania świadka i oględzin miejsca zdarzenia. Właściciel swoim podpisem kwituje również odbiór pisemnego pouczenia o uprawnieniach i obowiązkach pokrzywdzonego. Potem, gdy już trwa dochodzenie, ma prawo dowiadywać się o jego przebieg. O wynikach i zakończeniu zostanie poinformowany.

Po zakończeniu czynności policyjnych właściciel wymienia zamki, nawet te, które nie zostały uszkodzone. Powinien jednak zachować stare, bo policja będzie je chciała zbadać szczególnie wówczas, gdy złodzieje dostali się do środka przez drzwi.

Odszkodowanie

Jeżeli firma jest ubezpieczona, to jak najszybciej należy zgłosić szkodę ubezpieczycielowi. Do zgłoszenia o włamaniu dołącza się wydane przez policję poświadczenie o przyjęciu zgłoszenia (właściciel otrzyma je od policjanta prowadzącego sprawę).

Następnie przedstawiciel ubezpieczyciela przyjedzie na miejsce zdarzenia i przy współpracy poszkodowanego oceni wartość szkód. Odszkodowanie zostanie wypłacone tylko za ukradzione przedmioty objęte polisą, a nie za każdy utracony składnik majątku firmy. W dodatku wypłacona kwota nie przekroczy tzw. maksymalnego odszkodowania, czyli sumy ubezpieczenia wskazanej w polisie.