Od 1 stycznia 2010 roku obowiązują przepisy kodeksu postępowania cywilnego dotyczące elektronicznego postępowania upominawczego (art. 50528 do 50537 k.p.c.). Sprawy w takim postępowaniu rozpatruje e-sąd, czyli XVI Wydział Cywilny Sądu Rejonowego w Lublinie. Jest on właściwy do rozpoznawania najprostszych spraw cywilnych i gospodarczych w trybie upominawczym, z terenu całej Polski, bez względu na wartość przedmiotu sporu. Sprawy sporne jako sąd odwoławczy rozstrzyga Wydział Cywilny Odwoławczy Sądu Okręgowego w Lublinie.

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji dowiesz się więcej na temat:

Jak złożyć pozew

Ile wynosi opłata od wniesienia pozwu

Nakazu zapłaty

Sposobów doręczeń

Sprzeciwu od nakazu zapłaty

Postępowania egzekucyjnego

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji poznasz odpowiedzi na powyższe pytania. Zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jakie wymogi trzeba spełnić, żeby złożyć pozew przez internet.