Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, w tym m.in. w zakresie dróg gminnych. Wiąże się to przede wszystkim z ich budową, koniecznością utrzymania w dobrych stanie technicznym, odśnieżania czy pokrywania kosztów oświetlenia (art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym). W wykonywaniu tych zadań mogą pomagać gminie wyodrębnione w jej strukturze jednostki organizacyjne, jak i prywatne firmy.

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji dowiesz się więcej na temat:

Zarządzania drogami

Upoważnienia pracowników

Zarządu międzygminnego

Obowiązków zarządów

Oznakowania ulic

Utrzymania czystości

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jakie są obowiązki samorządu dotyczące dróg publicznych.