Czy trzeba wpłacić zaliczkę firmie remontowej

Wykorzystując urlop, chcę wyremontować mieszkanie. Firma remontowa zażądała zaliczki na poczet wykonywanych prac i zakupu materiałów. Jak mogę zabezpieczyć pieniądze przekazane na poczet zaliczki? Czy ekipa remontowa ma prawo żądać zaliczki?

Czy wykonawca remontu musi usunąć wady

Po miesiącu od zakończenia malowania mojego mieszkania zaczęła odchodzić farba z sufitów. Czy mogę żądać od wykonawcy usunięcia wad?

Czy wykonawca może żądać podwyżki

W trakcie remontu mieszkania wykonawca uznał, że trzeba przeprowadzić dodatkowe prace i zażądał z tego tytułu podwyżki ustalonego wcześniej wynagrodzenia. Dodatkowe prace przeprowadził bez mojej zgody. Czy muszę za nie zapłacić?

Czy sąd nakaże oddać zaliczkę właścicielowi lokalu

Zawarłem umowę z firmą o odnowienie i pomalowanie mieszkania. Został w niej określony termin rozpoczęcia i zakończenia robót, a ja wręczyłem właścicielowi firmy zaliczkę w wysokości 2 tys. zł na zakup farb, pędzli i kitu. W ustalonym terminie firma nawet nie rozpoczęła odnawiania mieszkania i nie zgłosiła się z zakupami, na które wzięła pieniądze. Mimo kilkakrotnych próśb właściciela mieszkania nie zwrócono zaliczki. Czy sąd może zasądzić od firmy tę kwotę?

Czy można domagać się kary umownej

Jak najkorzystniej można zawrzeć umowę z wykonawcą, aby w terminie rozpoczął i zakończył odnawianie mieszkania, a także nie oszukał mnie przy rozliczaniu wydatków i wykonaniu prac. Czy zawierając umowę o remont mieszkania, mogę zastrzec prawo do otrzymania od wykonawcy określonej kwoty z tytuły kary umownej w razie zwłoki w wykonaniu prac?

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak dochodzić odszkodowania za źle wykonany wakacyjny remont.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na WSZYSTKIE powyższe pytania.