Od 4 sierpnia 2010 roku obowiązują nowe stawki opłat depozytowych, które sprzedawca pobiera przy sprzedaży akumulatorów. Za każdą sztukę baterii samochodowych kwasowo-ołowiowych i akumulatorów samochodowych kwasowo-ołowiowych klient musi zapłacić 30 zł opłaty depozytowej. W przypadku baterii przemysłowych kwasowo-ołowiowych i akumulatorów przemysłowych kwasowo-ołowiowych opłata ta wynosi 35 zł za sztukę. Wynika to z rozporządzenia ministra środowiska z 7 lipca z 2010 r. w sprawie stawek opłaty depozytowej (Dz.U. nr 130, poz. 882), które dziś wchodzi w życie.

Zgodnie z ustawą o bateriach i akumulatorach sprzedawcy baterii samochodowych i akumulatorów mają obowiązek przyjęcia od kupującego taki produkt opłaty depozytowy. Jest to konieczne w sytuacji, gdy klient w momencie zakupu nowego produktu nie zwraca zużytego akumulatora. Sklep ma jednak obowiązek przyjąć od konsumenta stary akumulator w terminie do 30 dni od pobrania opłaty depozytowej. Wówczas musi także zwrócić klientowi pieniądze, jeżeli ten przyniesie stary produkt.

Również dziś wchodzi w życie rozporządzenie ministra środowiska z 5 maja 2010 r. w sprawie wzoru dokumentu potwierdzającego pobranie opłaty depozytowej i dokumentu potwierdzającego zwrot opłaty depozytowej (Dz.U. nr 130, poz. 878).

Zgodnie z ustawą dokument ten sprzedawca musi przedstawić do 15 marca każdego roku marszałkowi województwa. Musi w nich podać dane dotyczące poprzedniego roku. We wzorze musi wykazać liczbę sprzedanych akumulatorów danego typu, sumę pobranych i zwróconych opłat depozytowych oraz dane dotyczące liczby zwróconych akumulatorów.

Obowiązek przedstawienia takich danych jest o tyle istotny, że również do 15 marca każdego roku sprzedawcy akumulatorów muszą przekazać na konto właściwego urzędu marszałkowskiego pieniądze z nieodebranych opłat depozytowych.

Zgodnie z ustawą sprzedawca, który nie przyjmie od klienta starego akumulatora w terminie 30 dni od daty zakupu nowego, podlega karze grzywny.

Stawka opłaty depozytowej dotyczyła jak dotąd wyłącznie akumulatorów samochodowych, obecnie dotyczy także baterii i akumulatorów kwasowo-ołowiowych przemysłowych. Opłata nie dotyczy baterii i akumulatorów kwasowo-ołowiowych przenośnych.