Spośród wielu nowelizacji przygotowywanych na potrzeby postępowania cywilnego niewątpliwie istotne znaczenie ma propozycja zmian w rozpoznawaniu spraw gospodarczych. Ustawodawca zmierza do likwidacji odrębnej procedury gospodarczej i zamierza – jak to zostało wskazane w jednej z publikacji zamieszczonej w „DGP” – zamienić sądy gospodarcze w wydziały sądów powszechnych. Określenie konsekwencji zamiaru ustawodawcy jako zamiany sądów gospodarczych na wydziały sądów powszechnych jest pewnym skrótem myślowym. Sądy gospodarcze są bowiem i zawsze były wydziałami sądów powszechnych.

Co dokucza przedsiębiorcom

Utworzenie odrębnych jednostek organizacyjnych sądów powszechnych zajmujących się tylko sprawami gospodarczymi z całą pewnością nie jest obowiązkiem ustawodawcy. Wręcz można zastanawiać się, czy wyodrębnienie pewnej grupy społecznej i utworzenie dla niej osobnych jednostek organizacyjnych sądów jest zgodne z konstytucyjną zasadą równości obywateli wobec prawa. Jednakże jeżeli ustawodawca uważa, że w interesie obywateli jest zapewnienie przedsiębiorcom skutecznego dostępu do sądu, to powinien zastanowić się nad konsekwencjami proponowanych zmian.

Wśród podnoszonych przez przedsiębiorców zarzutów odnoszących się do sądownictwa gospodarczego można wymienić trzy podstawowe:

● wielość obowiązujących przepisów,

● czas trwania postępowania sądowego,

● brak praktycznego kontaktu z obrotem gospodarczym sędziów rozpoznających spory gospodarcze.

Pozory ujednolicenia

Warto zatem ocenić wpływ proponowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości zmian na zjawiska, które są dzisiaj najbardziej dokuczliwe dla przedsiębiorców.

Jeżeli chodzi o wielość obowiązujących przepisów, to usunięcie niektórych z nich niewątpliwie uprości obowiązujący stan prawny. Likwidacja postępowania w sprawach gospodarczych nie oznacza jednak ujednolicenia przepisów obowiązujących w tego typu sprawach. W procedurze cywilnej nadal będą funkcjonowały postępowania nakazowe i upominawcze o odrębnych przesłankach i konsekwencjach czy też przepisy wymuszające na przedsiębiorcach akty starannego działania, których zaniechanie będzie prowadziło do przegrania procesu.