•  RPO o aplikacji adwokackiej. Rzecznik praw obywatelskich wystąpił do prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej Stanisława Rymara w sprawie skarg aplikantów adwokackich związanych z regulaminem szkolenia. Aplikanci skarżą się na ograniczenie wolności pracy, które wynika z uchwały NRA. Uchwała stanowi, że w trakcie odbywania aplikacji aplikant nie może podejmować innego zajęcia niż wynikające z programu szkolenia bez zgody patrona i dziekana właściwej okręgowej rady adwokackiej.
    Więcej www.rpo.gov.pl
  •  Skarga do NSA w sprawie dopŁat. Do Naczelnego Sądu Administracyjnego wpłynęła skarga kasacyjna mężczyzny w sprawie dostępu do informacji o odbiorcach dopłat rolniczych. W skardze wskazuje on na niekonstytucyjność art. 5 ust. 3 ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności. Sprawa jest objęta Programem Spraw Precedensowych Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.
  •  Odszkodowania dla represjonowanych. Sejm odrzucił wczoraj większość poprawek Senatu do noweli ustawy przyznającej odszkodowania dla represjonowanych w latach 1944-1989 za działalność na rzecz niepodległości Polski. Teraz nowelizacja trafi do podpisu prezydenta. Nowelizacja przewiduje, że osoby, które były represjonowane lub skazane w latach 1944-1989 w związku z działalnością na rzecz niepodległości Polski, będą mogły starać się o odszkodowanie w wysokości do 25 tys. zł.
    Więcej www.sejm.gov.pl
  •  SN o spóŁdzielniach. Zgodnie z uchwałą składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego (sygn. akt III CZP 31/07) do umowy zawartej przez zarząd spółdzielni bez wymaganej do jej ważności uchwały walnego zgromadzenia lub rady nadzorczej ma zastosowanie w drodze analogii art. 103 par. 1 i 2 kodeksu cywilnego, w którym mowa jest o przekroczeniu zakresu pełnomocnictwa.
    Więcej www.sn.pl
  •  Adwokat nie będzie ukarany. Adwokat Róża Żarska nie poniesie kary dyscyplinarnej za trzy kolejne zarzuty niestawiania się na rozprawy. Sąd dyscyplinarny warszawskiej izby adwokackiej uniewinnił ją z dwóch zarzutów. W sprawie trzeciego odstąpił od wymierzenia kary (czyn mniejszej wagi).

KR