Okręgowa Komisja Wyborcza nr 22 z siedzibą w Tarnowie

W związku z sytuacją powodziową stwierdzono dwa przypadki konieczności przeniesienia siedzib obwodowych komisji wyborczych:
- W gminie Wietrzychowice w miejscowości Wola Rogowska lokal wyborczy zostanie przeniesiony na dzień głosowania do sąsiedniej miejscowości Demblin znajdującej się w tej samej gminie.

- W gminie Rzepiennik Strzyżewski siedziba lokalu wyborczego będzie przeniesiona w inne miejsce w tej miejscowości. Informacja o nowych siedzibach lokali została podana do wiadomości publicznej. 

Organy samorządu terytorialnego gotowe są do zabezpieczenia transportu do przeniesionych lokali wyborczych w razie takiej potrzeby oraz zapewniają wydawanie zaświadczeń o prawie do głosowania dla ewakuowanych mieszkańców. W czterech gminach występują problemy z zapewnieniem łączności telekomunikacyjnej, w tym internetowej, ale prowadzone są prace remontowe linii telekomunikacyjnych i wszystko wskazuje na to, że zostaną zakończone przed wyborami.

Okręgowa Komisja Wyborcza nr 21 z siedzibą w Nowym Sączu

Największe szkody powodziowe i osuwiskowe występują w powiatach: nowosądeckim - miasto i gmina Uzdrowiskowa Muszyna, gmina Grybów; limanowskim - gmina Limanowa - miejscowość Kłodne oraz gorlickim - gminy: Biecz, Lipniki i Uście Gorlickie. 

Najtrudniejsza sytuacja występuje w gminie Grybów i gminie i mieście Uzdrowiskowym Muszyna, gdzie w związku z zalaniem budynków istnieje konieczność remontu siedzib obwodowych komisji wyborczych nr 2 i 3. Warunki lokalowe i środowiskowe wykluczają możliwość przeniesienia tych lokali wyborczych. 

W gminie Łącko, z uwagi na zniszczenie drogi Łazy Biegonickie - Jazowsko uruchomiony zostanie objazd i zapewniony transport do lokali wyborczych. Transport zapewniony zostanie także dla części wyborców ewakuowanych z miejscowości Kłodne w gminie Limanowa. 

Na skutek intensywnych opadów deszczu i burzy żaden z lokali wyborczych nie został uszkodzony w sposób uniemożliwiający przeprowadzenie głosowania. Wystąpiły niewielkie uszkodzenia dwóch lokali, ale zostaną naprawione.

Okręgowa Komisja Wyborcza nr 38 z siedzibą w Kielcach

Istnieje konieczność zmiany siedziby jednego lokalu wyborczego: Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2 w Sandomierzu. Lokal zastępczy został już wyznaczony, a informacja w tym zakresie została podana do publicznej wiadomości za pomocą mediów. 

W podtopionych gminach: Dwikozy i Tarłów nie ma konieczności zmian w bazie lokali wyborczych.