Nawet w miejscu zamieszkania czasowego powodzianie odbiorą nowe dowody osobiste. Otrzymają je bez ponoszenia opłat, ponieważ już od 1 stycznia 2010 r. dokumenty te wydaje się nieodpłatnie.

Już podczas szkód wyrządzonych przez pierwszą falę MSWiA zwróciło się do dyrektorów wydziałów spraw obywatelskich i cudzoziemców urzędów wojewódzkich, aby gminy priorytetowo rozpatrywały wnioski powodzian w sprawie utraconych dowodów osobistych, a w razie konieczności dołączenia do nich odpisów skróconego aktu stanu cywilnego (aktu urodzenia lub aktu małżeństwa) udzielały im niezbędnej pomocy w otrzymaniu go z innej gminy. Gdy dane w dowodzie nie uległy zmianie, a w dokumentacji znajdują się odpisy akt stanu cywilnego, to wówczas powodzianin nie musi ich ponownie składać.

– Aby przyspieszyć całą procedurę, dokumenty tożsamości będą produkowane przez Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w trybie pilnym – mówi Małgorzata Woźniak, rzecznik prasowy MSWiA.

Powodzianin musi jednak dopełnić następujących formalności: złożyć wniosek o wydanie nowego dokumentu w gminie właściwej ze względu na miejsce pobytu stałego lub czasowego i dołączyć dwie wyraźne i jednakowe fotografie o wymiarach 35 x 45 mm, odzwierciedlające jego aktualny wizerunek.

– Zanim powodzianin otrzyma nowy dowód osobisty, może pobierać pieniądze ze swojego konta w banku nawet wówczas, gdy stracił również karty płatnicze – tłumaczy Jerzy Bańka ze Związku Banków Polskich.

Przy zachowaniu elementarnych zasad bezpieczeństwa banki, traktując indywidualnie sprawę każdego powodzianina, wypłacą pieniądze na przykład wówczas, gdy udowodni on swoją tożsamość zaświadczeniem z gminy albo przedstawi świadków, którzy ją potwierdzą – dodaje Jerzy Bańka. Natomiast w małych bankach na terenach wiejskich, gdzie wszyscy się znają, tożsamość może potwierdzić nawet pracownik banku.

668 gmin może wydać poszkodowanym mieszkańcom dowody osobiste w pierwszej kolejności

mps