Do jutra osoby niepełnosprawne mają czas na zastanowienie się, w którym z wybranych przez siebie obwodów chcą zagłosować. Do wyboru mają każdy lokal dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych na obszarze gminy, w której stale zamieszkują. Wniosek należy złożyć w urzędzie gminy do 15 czerwca, a wyborca dopisany do spisu w wybranym obwodzie zostanie z urzędu skreślony ze spisu w obwodzie właściwym dla miejsca stałego zamieszkania. To jednak niejedyne ułatwienie.

Dodatkowo wyborca posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo równoznaczne orzeczenie organu rentowego (także wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania ukończy 75 lat) po raz pierwszy może głosować przez pełnomocnika. Dziesiątego czerwca 2010 roku upłynął wprawdzie termin zgłaszania wniosków o ustanowienie pełnomocnika na pierwszą turę wyborów prezydenckich, ale do 24 czerwca jest czas na złożenie wniosku do drugiej tury.

Ułatwione głosowanie mają także wyborcy przebywający w dniu wyborów w szpitalach, zakładach pomocy społecznej (także zakładach karnych i aresztach śledczych). Takie osoby zostaną wpisane do spisów wyborców sporządzonych dla obwodów głosowania utworzonych w tych jednostkach i będą mogły głosować w tych obwodach na podstawie zaświadczeń o prawie do głosowania.