Do tej pory w całym kraju tylko raz właściciele kamienicy uzyskali dopłatę państwa na termomodernizację i remont budynku. Tak niskie zainteresowanie tzw. premiami kompensacyjnymi to skutek wymagań, jakie postawiono kamienicznikom. Obowiązujące do tej pory przepisy zmuszały ich do zaciągania kredytów w banku na remont lub termomodernizację kamienicy. Nawet jeżeli właściciel budynku miał własne oszczędności przeznaczone na wykonanie prac, musiał zwrócić się do banku o pomoc, bowiem tylko wtedy mógł wystąpić o przyznanie mu premii kompensacyjnej.

– Obowiązująca od 19 marca 2009 roku ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów w praktyce nie funkcjonowała. Banki nie były bowiem zainteresowane udzielaniem kredytów na remonty i termomodernizację kamienic, a w konsekwencji ich właściciele nie mogli korzystać z pomocy państwa – wyjaśnia Stanisław Huskowski, poseł PO i sprawozdawca ustawy w Sejmie.

Teraz ma to się zmienić. Wchodzące dziś w życie przepisy nowelizacji ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów znoszą bariery, które do tej pory uniemożliwiały właścicielom kamienic korzystanie z pomocy państwa. Zgodnie z nowymi rozwiązaniami osoba, która będzie chciała dokonać remontu budynku wielorodzinnego lub jednorodzinnego z przynajmniej jednym lokalem kwaterunkowym, będzie mogła go sfinansować z dowolnych środków finansowych, także z własnych oszczędności. Nawet jeżeli nie wystąpi ona do banku o przyznanie jej kredytu, to i tak będzie jej przysługiwało prawo do premii kompensacyjnej. Bank Gospodarstwa Krajowego spodziewa się, że dzięki tej zmianie zwiększy się liczba wypłacanych premii kompensacyjnych.

– Szacujemy, że w tym roku wpłynie do nas kilkadziesiąt wniosków na łączną kwotę 10 mln zł. Środki te powinny wystarczyć w tym roku na zaspokojenie potrzeb właścicieli – mówi Piotr Stalęga z BGK.

Właściciel budynku będzie mógł liczyć na premię kompensacyjną w wysokości 2 proc. wskaźnika przeliczeniowego za każdy 1 mkw. powierzchni użytkowej lokalu kwaterunkowego za każdy rok, w którym obowiązywały ograniczenia dotyczące wysokości czynszu za najem. Jeżeli właściciel będzie chciał uzyskać takie wsparcie, to będzie musiał złożyć odpowiedni wniosek bezpośrednio do Banku Gospodarstwa Krajowego.

115tys. zł wyniosła jedyna wypłacona właścicielowi kamienicy premia kompensacyjna

Podstawa prawna

Ustawa z 5 marca 2010 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz.U. nr 76, poz. 493).