Porozumienie pomiędzy 15 organizacjami samorządów zawodowych zostało podpisane w siedzibie Naczelnej Rady Adwokackiej. Przewiduje powstanie zespołu, który ma wypracować konkretne zasady współpracy samorządów. Organizacje, które stały się sygnatariuszami porozumienia, skupiają łącznie ok. 600 tys. osób.

Jakie wspólne cele mogą mieć np. komornicy i lekarze? – Wszyscy wykonujemy zawody zaufania publicznego. To wymaga szczególnych kwalifikacji i zaangażowania w często wrażliwe sfery życia naszych klientów – mówi „DGP” Konstanty Radziwiłł z Naczelnej Rady Lekarskiej. Tłumaczy, że reprezentacja powinna działać na rzecz lepszego zabezpieczenia interesu ludzi, którzy korzystają z usług tych grup zawodowych.

Zdaniem Radziwiłła w Polsce „można obserwować próby ograniczania samorządności zawodowej”. Dlatego prezesi samorządów chcą, by wszyscy kandydaci ubiegających się o prezydenturę określili swoje stanowisko dotyczące autonomii zawodów zaufania publicznego. Celem porozumienia jest „uzyskanie realnego wpływu systemowego samorządów zawodów zaufania publicznego na procesy legislacyjne i politykę państwa”.

Prezes Krajowej Izby Radców Prawnych Maciej Bobrowicz zaznaczył, iż do tej pory – od 14 lat – w sposób nieformalny dochodziło do spotkań prezesów wszystkich organizacji. – Zapadła decyzja, by ta współpraca nabrała charakteru formalnego – dodał.

dnt, pap