Ministerstwo Gospodarki przygotowało założenia do projektu ustawy, która ma rozwiązać problem gruntów pod linie przesyłowe, tzw. prawo drogi. Projekt przewiduje utworzenie specjalnych korytarzy, w których przedsiębiorcy będą mogli lokować urządzenia przesyłowe.

Na utrudnienia ze strony właścicieli gruntów przy modernizacji oraz budowie nowych linii przesyłowych od wielu lat narzeka PSE Operator. Apeluje o specustawę ułatwiającą budowę sieci elektroenergetycznych na wzór takich, jakie powstały dla dróg i linii kolejowych.

Jak dowiedziała się PAP w departamencie energetyki resortu gospodarki, korytarzem przesyłowym stanie się wyodrębniony prawnie obszar, w którym już są lub będą umieszczone urządzenia przesyłowe.

Nie chodzi tylko o linie elektroenergetyczne. Mogą to być także gazociągi, rurociągi z paliwem, rury ciepłownicze, kanalizacja, a nawet gazociągi dla przesyłu dwutlenku węgla w przyszłych instalacjach do wychwytywania i magazynowania dwutlenku węgla (CCS).

"Możliwość ulokowania swoich urządzeń w korytarzu przesyłowym będą mieli przedsiębiorcy, których urządzenia będą realizowały cel publiczny i będą służyły dostarczaniu energii elektrycznej, paliw, wody, gazów, pary, ciepła, a także odbioru ścieków, jak również przesyłanie dwutlenku węgla" - zaznacza MG.

Ustawa będzie przewidywała, że w wyodrębnionym korytarzu zostanie ustanowiona na rzecz przedsiębiorstwa służebność przesyłu, czyli prawo dostępu do urządzeń.

"Ustawa swoim zasięgiem obejmie zarówno uregulowanie zaszłości, czyli prawa przedsiębiorstw do gruntów pod istniejącymi już urządzeniami, jak również ułatwienia w inwestycji w rozbudowę infrastruktury przedsiębiorstwa" - podkreśla departament.

Resort nie planuje wprowadzać ustawą zmian w dotychczasowych prawach i przywilejach właścicieli gruntów, przez które przebiegają linie przesyłowe. Departament wyjaśnia, że tak jak do tej pory "właściciel nieruchomości, na których będzie ustanowiony korytarz przesyłowy, będzie zobowiązany do powstrzymywania się od czynności, które będą zagrażały funkcjonowaniu zlokalizowanych w korytarzu urządzeń". Za te ograniczenia otrzyma od przedsiębiorstwa przesyłowego "stosowne odszkodowanie".