Sejm uchwalił nowelizację ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz.U. z 2005 r. nr 187, poz. 1577 z późn. zm.), która umożliwia podanie do publicznej wiadomości informacji o osobach fałszujących produkty spożywcze, w przypadku gdy jest to istotne z punktu widzenia rzetelności praktyk rynkowych.

- Obecnie toczy się wiele sporów, do jakiego stopnia można ujawniać informacje wynikające z kontroli jakości żywności. Moim zdaniem, powinno się ujawniać wszystkie informacje o nieuczciwych producentach, aby konsumenci mogli podejmować świadome decyzje o kupnie danego towaru - uważa Mieczysław Leśniak, zastępca wojewódzkiego inspektora Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie.

Nowelizacja wprowadza także możliwość zakazania sprzedaży niebadanej partii produktu, a nawet całego zapasu przechowywanego u przedsiębiorcy, jeśli inspekcja jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych wykryje nieprawidłowości.

Projekt zakłada też, że producent będzie musiał zapłacić nawet do 10 proc. rocznego przychodu kary za fałszowanie żywności. Sytuacja taka ma miejsce, gdy produkt nie posiada cech gwarantowanych przez producentów w informacji na opakowaniu produktów. Przewidziano również konieczność zapłacenia pięciokrotności korzyści majątkowej ze sprzedaży żywności, która nie odpowiada deklarowanej jakości. Suma ta wynieść musi jednak minimum 500 zł. W przypadku utrudniania lub uniemożliwiania organowi Inspekcji przeprowadzenia kontroli artykułów spożywczych kary mogą wynieść nawet od 26,9 tys. do 40,3 tys. zł (15-krotność lub 20-krotność przeciętnego wynagrodzenia). Sejm przyjął także poprawkę zaproponowaną przez Komisję Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zgodnie z którą grzywnę zapłaci osoba, która nie udostępni dokumentów lub nie udzieli informacji objętej zakresem kontroli. Ustawa wejdzie w życie, oprócz kilku przepisów, 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

40 tys. zł kary zapłaci producent żywności za utudnienie kontroli