Jak podkreśliła rzeczniczka Prokuratury Krajowej Katarzyna Szeska, do akcji aktywnie włączyły się wszystkie powszechne jednostki organizacyjne prokuratury, które w ramach specjalnych dyżurów będą udzielać bezpłatnych porad prawnych ofiarom przestępstw. Będą one współpracować z Ośrodkami Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem oraz Wojewódzkimi Koordynatorami ds. Realizacji Krajowego Programu na Rzecz Ofiar Przestępstw.

W Polsce działa 16 Ośrodków Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem. Powstały one w ramach realizowanego od 2007 r. projektu "Sieć Pomocy Ofiarom Przestępstw", który jest finansowany z funduszy europejskich. W ośrodkach, które zlokalizowane są przy już działających organizacjach pozarządowych, udzielana jest bezpłatna pomoc prawna, psychologiczna i socjalna ofiarom przestępstw.

Podobnie jak w poprzednich latach w akcję włączyły się prokuratury i sądy. W przyszłym tygodniu w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie oraz podległych jej prokuraturach rejonowych dyżurować będą w godz. 9-16 wyznaczeni prokuratorzy. "Informacje, jakich będą udzielać prokuratorzy, dotyczyć będą nie tylko uprawnień pokrzywdzonych w postępowaniu karnym, ale także zagadnień z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, administracyjnego, cywilnego oraz postępowania w sprawach dotyczących nieletnich" - poinformował rzecznik warszawskiej prokuratury okręgowej Mateusz Martyniuk.

Podobne dyżury zaplanowano w Prokuraturze Okręgowej Warszawa-Praga i podległych prokuraturach rejonowych. Porady będą udzielane także w sobotę i w niedzielę - 27 i 28 lutego.

Z kolei na stronach internetowych warszawskiego sądu okręgowego i Sądu Okręgowego dla Warszawy-Pragi można zapoznać się z grafikiem dyżurów pełnionych w sądach okręgowych i rejonowych przez prawników, psychologów i przedstawicieli organizacji pozarządowych zajmujących się wspieraniem pokrzywdzonych i pomocą społeczną.

Specjalne punkty konsultacyjna w najbliższym tygodniu uruchomi także policja. "W większości jednostek policji w kraju w najbliższym tygodniu dyżury będą pełnić wyznaczeni policjanci" - powiedziała PAP Kamila Szala z wydziału prasowego KGP.

Do akcji włączyła się również Naczelna Rada Adwokacka. Adwokaci oraz aplikanci adwokaccy będą udzielać porad prawnych m.in. w kancelariach adwokackich i siedzibach okręgowych rad adwokackich, których lista znajduje się na stronie internetowej NRA.

Adwokatura w wydanym komunikacie przypomniała, że akcje udzielania bezpłatnych porad prawnych spotykają się zawsze z bardzo dużym zainteresowaniem. Jak wskazała NRA w zeszłym roku podczas zorganizowanego dwukrotnie - w maju i październiku - dnia bezpłatnych porad prawnych udzielono w całym kraju łącznie około 27 tys. Kolejny dzień udzielania tego typu pomocy NRA zaplanowała na maj bieżącego roku.

Prokuratura Krajowa koordynująca akcję we wszystkich prokuraturach poinformowała, że Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw zostanie podsumowany podczas konferencji zaplanowanej na 1 marca.

W marcu 2009 r. specjalną Radę do Spraw Pokrzywdzonych Przestępstwem powołał minister sprawiedliwości Andrzej Czuma. Opiniuje ona m.in. projekty nowych przepisów chroniących prawa ofiar przestępstw oraz inicjuje służące temu zmiany prawa i działania resortu.


W Polsce Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw jest organizowany od kilku lat. 12 lutego 2003 r. Sejm przyjął ustawę, w której ustanowił 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw. Dzień ten ma służyć m.in. przypominaniu o sytuacji ofiar przestępstw i ich rodzin.