O skardze poinformowano w czwartek na stronach internetowych prezydenta. Ustawą z 2008 r. zlikwidowano tzw. awanse poziome sędziów sądów powszechnych i prokuratorów, a tym samym stanowiska i tytuły: sędziego sądu okręgowego w sądzie rejonowym i sędziego sądu apelacyjnego w sądzie okręgowym, oraz odpowiednio - prokuratorów prokuratury okręgowej w prokuraturze rejonowej i prokuratorów prokuratury apelacyjnej w prokuraturze okręgowej.

W grudniu 2008 r. prezydent Lech Kaczyński podpisał nowelizację ustawy o ustroju sądów powszechnych, przewidującą likwidację tych awansów. Stało się to po tym, jak Sejm odrzucił weto prezydenta do tej ustawy. Za odrzuceniem weta głosowały kluby PO, PSL i Lewicy; za jego podtrzymaniem - PiS.

Awanse te zostały wprowadzone nowelizacją z czerwca 2007 r., której przepisy obowiązywały od lipca 2008 r.

W listopadzie 2008 r. prezydent po raz drugi zawetował ustawę likwidującą awans poziomy. W uzasadnieniu L. Kaczyński podkreślił, że zawetowana ustawa "jest w zasadzie powtórzeniem ustawy", której podpisania odmówił w lipcu. Według prezydenta ustawa była próbą "zniesienia aprobowanej przez środowisko sędziowskie instytucji awansu poziomego powołanej dla uhonorowania dobrych sędziów z długoletnim stażem orzeczniczym". "Odmawiam podpisania ustawy z dnia 7 listopada 2008 r. również dlatego, że w sposób niedopuszczalny pomniejsza znaczenie osobistej prerogatywy Prezydenta RP, jaką jest powoływanie sędziów" - podkreślał wtedy prezydent.

W uzasadnieniu wniosku do TK prezydent wskazał zaś, że: "zakwestionowana regulacja w sposób uznaniowy wkracza w materię łączącą się bezpośrednio z Konstytucją RP. Odstąpienie od instytucji awansu poziomego osłabia prestiż sędziów poprzez pozbawienie ich z mocy prawa stanowisk sędziowskich uzyskanych w wyniku powołania przez Prezydenta RP do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu okręgowego w sądzie rejonowym oraz sędziego sądu apelacyjnego w sądzie okręgowym".