Za nowelizacją było 395 posłów, nikt nie był przeciwny, nikt też nie wstrzymał się od głosu.

Nowela przewiduje złagodzenie warunków naboru do służby nadterminowej - starszym szeregowym nadterminowym będzie mógł zostać żołnierz mający do 30, a nie 25 lat.

Zarazem ma ograniczyć przyjmowanie osób bez właściwych predyspozycji. Przewiduje badania psychologiczne przed powołaniem do służby, dopuszcza też poddawanie żołnierzy badaniom, czy nie są pod wpływem alkoholu, środków psychotropowych lub odurzających.

Do końca 2010 r. polskie wojsko ma się składać z samych zawodowców

Według planów rządu, do końca 2010 r. polskie wojsko ma się składać z samych zawodowców. Ostatnie wcielenie jest planowane na grudzień bieżącego roku, tak by ostatni żołnierze z poboru skończyli służbę we wrześniu 2009.

MON zapowiada też zmiany w strukturze. Ze 126 garnizonów w ciągu kilku lat ma zostać 112, trzy są przewidziane do likwidacji - z tego jeden jeszcze w tym roku. Do 2018 roku 20 garnizonów ma zostać połączonych w dziewięć większych.