Definicja abonenta, dostosowująca polskie prawo telekomunikacyjne do wyroku Trybunału Sprawiedliwości, została wczoraj przyjęta przez Radę Ministrów. Projekt nowelizacji m.in. przyznaje użytkownikom pre-paid oraz osobom korzystającym z publicznych aparatów telefonicznych prawo do otrzymywania szczegółowych rachunków telefonicznych i darmowego zablokowania połączeń. Choć operatorów czeka wiele zmian w regulaminach świadczenia usług, nie będą one uprawniać do odstąpienia od umowy przez abonentów.

Dostęp do informacji

Po nowelizacji operatorzy telekomunikacyjni będą m.in. musieli doręczać konsumentom korzystającym z usług telekomunikacyjnych na piśmie informacje o zmianie warunków umowy z wyprzedzeniem co najmniej jednego miesiąca przed wprowadzeniem tych zmian w życie. Takiego obowiązku nie będzie, jeśli użytkownicy telefonu komórkowego nie udostępnią operatorowi swoich danych. Użytkownicy telefonów, wraz z umową o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych, dostaną też prawo do nieodpłatnego otrzymywania cenników. Treść cennika zostanie też podana do wiadomości publicznej. Natomiast dzięki zmianie usługi informacji o numerach telefonicznych użytkownicy pre-paid, którzy zrezygnują z anonimowości, podając operatorowi swoje dane, będą korzystać z usługi wyświetlania identyfikacji rozmów przychodzących przy poszczególnych połączeniach telefonicznych, czy wreszcie umieszczania swoich danych w książkach telefonicznych.