Wczoraj Zgromadzenie Ogólne Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego zaakceptowało kandydatury do fotela prezesa tego sądu. Jak poinformował DGP rzecznik prasowy NSA sędzia Janusz Drachal, prezydentowi RP przedstawione zostaną dwa nazwiska: obecnego prezesa NSA prof. dr. hab. Janusza Trzcińskiego oraz byłego prezesa NSA prof. dr. hab. Romana Hausera.

Pierwszy z kandydatów, profesor Janusz Trzciński sprawuje funkcję prezesa NSA od maja 2004 r. Naukowo związany z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego, którego jest absolwentem. Były poseł na Sejm, sędzia i wiceprezes Trybunału Konstytucyjnego. Autor licznych opracowań naukowych z zakresu prawa konstytucyjnego i administracyjnego.

Drugi z kandydatów obecnie pełni funkcję wiceprezesa NSA i dyrektora Biura Orzecznictwa. Od lat związany z sądownictwem administracyjnym. Od 1991 roku sędzia NSA, gdzie od 1992 roku przez dwie kadencje zasiadał na fotelu prezesa. Jego wieloletnia praca i doświadczenia w kierowaniu jednym z najważniejszych sądów w Polsce w istotny sposób przełożyły się na jego obecny kształt. Kierował powołanym w 1998 roku zespołem, który opracował projekty ustaw reformujących sądownictwo administracyjne. Profesor Roman Hauser jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Jest autorem wielu opracowań naukowych z zakresu szeroko pojętego prawa administracyjnego.

Kadencja prezesa NSA trwa sześć lat, obecna kończy się w maju tego roku.