Od dzisiaj właściciele mieszkań i domów mogą wynajmować swoje nieruchomości na podstawie umów o najem okazjonalny. Nowa forma najmu lepiej chroni interesy właścicieli niż jego tradycyjny odpowiednik. A to dzięki temu, że wynajmujący mieszkania będą mogli się zwrócić do komornika o eksmisję uciążliwych lub zalegających z czynszem lokatorów, bez konieczności uzyskania wyroku eksmisyjnego.

– Najem okazjonalny wydaje się korzystny dla właścicieli, gdyż ogranicza możliwość uchylania się lokatorów od eksmisji. Właściciele chętniej zalegalizują transakcje, wiedząc, iż w razie problemów będą mogli bez większych kłopotów rozwiązać umowę i odzyskać lokal, unikając długotrwałej procedury sądowej – mówi Radosław Pluciński, radca prawny z Chałas i Wspólnicy Kancelaria Prawna.

Także mieszkania spółdzielcze

– Dzisiaj najem najczęściej odbywa się w szarej strefie. Zbytnia ochrona lokatorów zniechęca właścicieli do inwestowania w zakup lokali pod wynajem. Najemcy są często bezkarni i wykorzystują luki w prawie, by mieszkać w nim za darmo – mówi Janusz Schmidt z Polskiego Stowarzyszenia Doradców Rynku Nieruchomości.

Przykra rzeczywistość ma zacząć się zmieniać wraz wejściem w życie przepisów o najmie okazjonalnym. Pozwalają one na zawieranie umów z lokatorami na czas oznaczony i nie dłuższy niż 10 lat. Przedmiotem najmu okazjonalnego mogą być tylko lokale służące do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych, które nie służą do krótkotrwałego pobytu osób. Mogą to być zarówno mieszkania, pojedyncze pokoje, jak i całe domy jednorodzinne. Umowy nie będą mogły mieć natomiast zastosowania do najmu lokali użytkowych czy pokoi w hotelach i akademikach.

Do zawierania nowego rodzaju umów są uprawnieni tylko właściciele, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej w zakresie wynajmowania lokali. Nie chodzi tutaj jednak wyłącznie o osoby dysponujące prawem własności nieruchomości.

– Zgodnie z przepisami ustawy o ochronie praw lokatorów za właściciela należy uważać wynajmującego lub inną osobę, z którą wiąże lokatora stosunek prawny uprawniający go do używania lokalu. Może nim być więc także osoba posiadająca spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych nie stwarza też przeszkód, aby wynajmowali lokale także członkowie posiadający prawa spółdzielcze lokatorskie. Natomiast jeżeli wynajęcie będzie miało wpływ na wysokość opłat na rzecz spółdzielni, niezbędne jest pisemne powiadomienie spółdzielni – podkreśla Zdzisław Żydak, dyrektor Departamentu Mieszkalnictwa w Ministerstwie Infrastruktury.