Urząd skontrolował w 2009 r. 600 rodzajów umów ubezpieczeń na życie zawieranych przez konsumentów z: AXA Życie, CARDIF Polska, Aviva, COMPENSA, EUROPA, HDI-Gerling Życie, PZU Życie, ING, NORDEA Polska, WARTA, LINK4 Life, Sopockie TU na Życie ERGO HESTIA, PROAMERICA Życie TU i Reasekuracji. Poza umowami na życie kontrolą objęto również polisy posagowe, rentowe, wypadkowe i chorobowe oraz inne produkty zabezpieczające przyszłość dzieci.

"Ubezpieczyciele nierzadko w bardzo zuchwały sposób naruszają prawa konsumentów. Narażają ich na straty, prowadzą do tego, że konsument mimo iż opłaca składkę, odszkodowania nie dostaje wcale albo otrzymuje je w dużo niższej wysokości niż mógłby" - powiedziała prezes UOKiK Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel.

Jako przykłady niedozwolonych klauzul w umowach ubezpieczenia na życie wskazała zapisy pozwalające zakładowi wypowiedzieć umowę lub zmienić jej warunki "w każdym czasie". Inny przykład dotyczył ubezpieczycieli pozbawiających konsumenta odszkodowania, jeśli "nieszczęśliwe zdarzenie nastąpiło w następstwie nieuzasadnionego nieskorzystania z porady lekarskiej".

"W takich wypadkach konsument nigdy nie ma pewności czy zakład nie odmówi mu wypłaty odszkodowania, szczególnie gdy to sam ubezpieczyciel występuje jako ekspert np. z zakresu medycyny" - zaznaczyła Krasnodębska-Tomkiel.