■  SEJM PODJĄŁ UCHWAŁĘ O SKRÓCENIU V kadencji. Za uchwałą głosowało 377 posłów, przeciw było 54, a 20 posłów wstrzymało się od głosu. Wymagana większość wynosiła 307 głosów. Prezydent w ciągu 45 dni musi teraz wyznaczyć termin nowych wyborów parlamentarnych. Skrócona kadencja Sejmu i Senatu trwa do dnia poprzedzającego pierwsze posiedzenie nowo wybranego parlamentu. Do tego czasu odchodzący Sejm, jego organy oraz posłowie zachowuje wszystkie przysługujące im z mocy konstytucji prawa i obowiązki.

Więcej www.sejm.gov.pl

■  SPROSTOWANIA DO TRYBUNAŁU. Przepisy prawa prasowego dotyczące obowiązku publikacji sprostowań są niezgodne z konstytucją, gdyż nie definiują pojęcia sprostowania i nie precyzują okoliczności, w których redaktor naczelny ma obowiązek zamieszczenia sprostowania - uważa rzecznik praw obywatelskich. Janusz Kochanowski zaskarżył odpowiedni przepis prawa prasowego do Trybunału Konstytucyjnego. Za niekonstytucyjną RPO uznał też sankcję karną, która grozi za odmowę opublikowania sprostowania lub odpowiedzi bądź też opublikowanie ich wbrew warunkom określonym w ustawie (grzywna lub kara ograniczenia wolności).

www.rpo.gov.pl

■  RPO O KONTROLI GRANIC WSCHODNICH. Rzecznik praw obywatelskich, Janusz Kochanowski spotkał się z pełnomocnikiem Rady Najwyższej Ukrainy ds. Praw Człowieka, Niną Karpaczową. Celem spotkania była inauguracja wspólnych działań, zmierzających do podnoszenia standardów obsługi podróżnych na przejściach granicznych między Polską a Ukrainą.

Więcej www.rpo.gov.pl

■  SCENOGRAFOWIE BĘDĄ MIELI UDZIAŁ W ZYSKACH. Twórcy scenografii, choreografii i tłumacze pracujący przy produkcjach filmowych będą mieli prawo do udziału w zyskach z wyświetlania utworu w kinach, nadawania utworu w telewizji czy poprzez inne środki publicznego udostępniania. Jest to konsekwencja zmian przyjętych do ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, która do tej pory nie przewidywała takiego wynagrodzenia. Ustawa trafi teraz do podpisu prezydenta.

AM, KR